26

DECEMBER 2023

Ang Tinawag na Anak

by | 202312, Devotionals

Share with family and friends
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]
Narrated by Jericho Arceo & Written by Prexy Calvario

“Doon sila nanirahan hanggang sa mamatay si Herodes. Sa gayon, natupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta: “Tinawag ko ang aking anak mula sa Egipto.”

Mateo 2:15

Nakapag-recreate ka na ba ng throwback? Ito ‘yung picture ninyo from 15 years ago or so na ire-recreate ninyo ang pose mo at ng mga taong kasama mo sa original picture. Same poses and arrangement, ang pinagkaiba lang ay adult version na kayo. Nakakatuwang balikan naman talaga ang old photos at sariwain ang magagandang memories. 

Ang Matthew 2:15 ay hango sa prophecy mula sa Hosea 11:1, “… tinawag ko ang aking anak mula sa Egipto.” Sa unang sulyap, para naman kasi talagang inulit lang ang pangyayari, ang pinagkaiba lang ay ang tinutukoy nilang “anak.” Kay Hosea, ang tinutukoy na “anak” ng Diyos ay ang bayan ng Israel.  Dinala ni Joseph (na anak ni Jacob), ang Israel sa Egypt upang iligtas mula sa malawakang taggutom. Four hundred years later, sa kapanahunan ni Moises, “tinawag ang anak na ‘Israel’ mula sa Egipto” upang alisin sa pagiging alipin at dalhin sa Lupang Pangako.

Sa Gospel of Matthew naman ay si Jesus ang tinutukoy na “anak’’ ng Diyos na dinala nina Joseph at Mary sa Egypt upang iligtas mula sa pagpatay ni Herodes sa mga sanggol. At nang mamatay na si Herodes ay ‘tinawag mula sa Egipto” ang anak na si Jesus upang paglaki Niya, sa takdang panahon, ay matupad Niya ang pangakong kaligtasan mula sa slavery of sin at madala ang mga tao sa buhay na walang hanggan. Na-imagine mo ba ang pag-recreate sa magandang picture na ito?

While Hosea referred to Israel as God’s son, Matthew referred to Jesus as God’s Son. Nabigo man ang Israel sa pagsunod sa Diyos, Jesus, the Son of God, obeyed God and fulfilled His promises. Kaya ngayong panahong ito, nagdiriwang tayo sa pagdating ng Messiah. Marami man tayong kabiguan sa taong ito, makakaasa tayo na God will continue to be faithful to His promises and will enable us to obey Him  through His Son our Lord Jesus.

Share this encouraging page to family and friends.
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]

LET’S PRAY

Panginoon, You are indeed faithful for You fulfill Your promise. Even the smallest detail in Your Word is a huge revelation of Your love for us. Thank You for sending Jesus to redeem us from our sins and through Him we are made new.

APPLICATION

Sa iyong journal, balikan ang mga pinagdaanan mo ngayong taon. Isulat kung paano naging faithful ang Panginoon sa iyo sa mga pagkakataong ito. Thank and Praise God for what He’s done.

SHARE THIS QUOTE

CAN WE PRAY FOR YOU?

10 + 3 =