27

MARCH 2022

Ano Ba Talaga ang Totoo?

by | 202203, Devotionals

Share with family and friends
Narrated by Sonjia Calit & Written by Michellan Alagao

Mag-ingat kayo upang hindi kayo mabihag ninuman sa pamamagitan ng walang kabuluhan at madayang katuruan na hindi kay Cristo nagmula, kundi sa mga tradisyon ng mga tao at sa mga alituntunin ng mundong ito.

Mga Taga-Colosas 2:8

Ano ba ang absolute truth? Sino ba ang nagde-decide kung ang isang bagay ay totoo o hindi? Ito ba ay nagbabago sa pagdaan ng panahon? Ito ba ay affected ng experiences natin? Mahalaga na nauunawaan ng isang believer kung saan based ang fundamental truths na kanyang sinusundan at pinaniniwalaan.

Ang absolute truth ay ang mga bagay at ideya na totoo sa kahit anong panahon, context, o situation. Sa believers, ang absolute truths tungkol sa morality, purpose, at life direction ay nanggagaling kay Jesus (Juan 14:6). Tulad na lamang ng sinabi Niya tungkol sa wickedness ng human heart (Mateo 15:19), makikitang totoo ang Kanyang description sa fallen nature ng tao sa simula pa lamang ng human history hanggang sa ngayon. Dumaan ang mahabang panahon, sumulpot at bumagsak ang empires at cultures, ngunit totoo pa rin na ang puso ng tao ay puno ng murder, theft, adultery, at iba pang kasamaan.

Sa relativism naman, ang katotohanan ay based sa context, situation, at perspective ng mga tao. Ang moral judgment ng isang taong naniniwala sa relativism ay depende sa kanyang sariling opinion at bias. Kung ang Christians ay sumusunod sa isang truth at moral standard na itinakda ni Christ, ang mga relativist ay sumusunod sa kanilang sariling interpretation ng truth at morality. Kung ang isang believer ay naniniwalang ang adultery ay mali (Exodo 20:14) sa kahit anong situation, maaari namang idahilan ng relativist na sila’y nagmamahalan, o di sila naniniwala sa sanctity ng marriage, upang i-justify ang kanyang adultery, at hindi ito i-consider na mali. Makikita rin ang mga difference na ito sa iba pang examples, tulad ng monogamy at polygamy, at sa kung paano tratuhin ang iyong enemies.

Mahaba man ang debates tungkol sa dalawang panig na ito, ang fundamental issue dito ay kung ano ang pipiliin ng tao: God’s truth o man-made truth? Para sa mga pipili na mag-submit kay Lord kaysa sa sariling karunungan, ito ang pangako: patnubay, kalusugan, at kalakasan (Mga Kawikaan 4:5–8).

Share this encouraging page to family and friends.

LET’S PRAY

Lord Jesus, teach me not to lean on my own understanding. Turuan Mo akong magtiwala sa wisdom Mo, at umiwas sa leading ng aking flesh. Teach me what is true according to You.

APPLICATION

Suriin ang sarili; ikaw ba ay nabubuhay ayon sa standards ni Jesus o sa sarili mong choices? Magpapadala ka ba sa kung anong acceptable sa mga tao, o nagsisikap ka na sundin ang mga utos ni Lord, kahit na iba ito sa ginagawa ng marami?

SHARE THIS MEME

CAN WE PRAY FOR YOU?

14 + 8 =