26

MARCH 2022

Nabubuhay Ka Ba sa Kasinungalingan?

by | 202203, Devotionals

Share with family and friends
Narrated by Lara Quigaman & Written by Deb Arquiza

“Makikilala ninyo ang katotohanan, at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo.”

Juan 8:32

Sa panahon natin ngayon na laganap ang deception, mahalaga na alam natin kung ano ang totoo. Sa social media pa lang, napakadami na nating makikitang fake news. Paano nga ba natin malalaman kung ano ang totoo at hindi? As believers and followers of Jesus, our standard of truth is the Bible. Our decisions and beliefs must be founded on the truth of what God says in His Word.

Why is this important? Dahil ang katotohanan na galing kay Lord ang magpapalaya sa atin mula sa lies that Satan plants in our minds. The Bible describes Satan as the “Father of Lies.” The bad news? Gusto niya tayo ikulong sa kasinungalingan. Gusto niya tayo sirain by planting seeds of lies tungkol sa ating identity at purpose para hindi natin maexperience ang blessed and full life na gusto ibigay ni Lord sa atin.

Here are two common lies that we need to stop believing and what God says about it:

LIE NO. 1: “Pangit ka/Hindi ka special.” Hindi ang mundo at ibang tao ang dapat magdikta kung ano ang halaga natin. The Bible tells us that we are fearfully and wonderfully made (Psalm 139:14). We are God’s masterpiece at may purpose Siya para sa atin (Ephesians 2:10). Special tayo because we were made in the very image of God, at lahat ng tao na nilikha ni Lord ay tinawag niyang “very good!” Walang nilikha si Lord na pangit!

LIE NO. 2: “Hindi ka na magbabago.” Kung tinanggap na natin si Jesus sa ating buhay at puso, the Bible tells us that we are a new creation in Christ (2 Corinthians 5:17). Ibig sabihin, wala na ang dati nating pagkatao. We are changed! Kaya ni Lord baguhin ang ating mga masasamang ugali at matitigas na puso. Don’t buy the lie na wala ka nang pag-asa na magbago. Kay Jesus, meron tayong bagong buhay, bagong simula, at bagong puso.

Good news: Pwede tayo lumaya sa lies ni Satan! Today, choose to believe God’s truth and be set free!

Share this encouraging page to family and friends.

LET’S PRAY

Dear Jesus, thank You for reminding me today that I am special. Help me to build my life on Your truth by always reading Your Word. In Jesus’ name, Amen.

APPLICATION

Kung may negative thoughts ka today about yourself, open your Bible and find what God’s Word says about you and declare it over yourself.

SHARE THIS MEME

CAN WE PRAY FOR YOU?

9 + 10 =