Maundy Thursday: Sa Hardin ng Getsemani

Maundy Thursday: Sa Hardin ng Getsemani


Narrated by Peter Kairuz

He knew what was about to happen. Great suffering awaited Him—the betrayal of Judas, the denial of Peter, the insults from people, the torture on His body, and death.

Maundy Thursday: Sa Hardin ng Getsemani

Holy Dishwashing


Narrated by Byron Sadia

Ang pagsamba sa Diyos ay hindi lang ginagawa tuwing Linggo kasama ng maraming tao. Ang worship ay nangyayari rin mula Lunes hanggang Sabado.

Rahab

Rahab


Narrated by Miriam Quiambao Roberto”

Hers was a faith big enough to believe God and that she was doing the right thing by protecting His people. Dahil sa kanyang pananampalataya, nagbago ang buhay niya.

Faith and Friendship

Faith and Friendship


Narrated by Sonjia Calit

Make no mistake about it—this is primarily a story about the power, wisdom, and compassion of Jesus.

Pera O Kahon

Pera O Kahon


Narrated by Alice Labaydan

Maraming masasabi ang Bible tungkol sa pera. In fact, 2,500 times binanggit ng Bible ang mga salitang money and possessions.