Hindi Paasa si Lord

Hindi Paasa si Lord


Narrated by Erick Totanes

Marami sa atin ang at one time nangarap, umasa, at nabigo. Kaya tuloy minsan ay takot na tayong mangarap. Nakokontento na lang tayo sa kung ano ang meron tayo …