17

AUGUST 2021

Share with family and friends
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]
Narrated by Jewel Tizon & Written by Maria Rita Ilya M. Magallona

O Yahweh, kayo ay Diyos na walang hanggan. Kayo ang aking Diyos, banal at magpakailanman. O Yahweh, aking Diyos at tanggulan, pinili ninyo ang mga taga-Babilonia at sila’y inyong pinalakas. O Batong matibay, inilagay mo sila upang kami’y pahirapan, upang kami’y parusahan. Ngunit paano ninyo natitiis ang mga taksil at masasamang taong ito? Napakabanal ng inyong paningin upang masdan ang kasamaan. Hindi ninyo matitiis ang mga taong gumagawa ng mali. Bakit hindi kayo kumikibo gayong pinupuksa nila ang mga taong higit na mabuti kaysa kanila?

Habakuk 1:12-13

May matagal ka na bang ipinagpe-pray pero ang dumating na sagot ay ‘yung tipong sa halip na mapabuti ay mas lumalala pa ang sitwasyon? Parang mas OK sana kung hindi na lang Siya sumagot. Halimbawa, hirap na hirap ka na sa boss mo kaya ipinag-pray mong maalis na siya. Matapos ang ilang buwang pananalangin, nag-resign si boss at lumipat sa ibang kumpanya. Yehey! Answered prayer! Pero ang pumalit ay mas istrikto pa, at tila may mga favorite pa sa mga staff niya! Anong klaseng sagot ‘yun? Pero siguro kung mas kilala mo ang Diyos, mas maiintindihan mo ang nangyayari at mas madali mong matatanggap.

Pero hindi ganito ang nangyari kay Habakuk. Kilala niya ang Diyos bilang holy, matuwid, at kaya silang ipagtanggol (v. 12), kaya nalito siya nang hayaan ng Diyos na pahirapan at parusahan sila ng mga taga-Babilonia na di hamak na mas masasama kaysa sa kanila. Tanggap ni Habakuk na kailangang parusahan ang masasama niyang mga kababayan, pero bakit sa kamay ng mas masasama pa sa kanila? Bakit ‘yun pinahintulutan ng mabuting Diyos?

Maaaring ganito rin ang iyong iniisip. Pero isipin mo muna, paano ba tayo iniligtas ng Diyos? Hindi ba’t sa pamamagitan ng kamatayan sa krus ng Kanyang kaisa-isang Anak na si Jesus? At ang kamatayan sa krus ay maituturing na pinakakarumaldumal na kamatayan sa kasaysayan. Sinabi ng propetang si Isaias, “inakala nating iyo’y parusa ng Diyos sa kanya. Ngunit dahil sa ating mga kasalanan kaya siya nasugatan; siya ay binugbog dahil sa ating kasamaan” (Isaias 53:4-5). Ang inaakala nating masama ay temporary lamang at higit sa lahat, may layunin ang Diyos sa kabila nito. Hindi man natin ito agad maunawaan ay tiyak namang gagamitin Niya para sa mas malawakang kabutihan nating lahat.

Share this encouraging page to family and friends.
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]

LET’S PRAY

Lord, inaamin ko po na minsan hindi ko naiintindihan ang sagot Ninyo sa prayers ko, kung ma-recognize ko man na iyon na pala ang sagot Ninyo. Tibayan Ninyo ang loob ko para magtiwala sa Inyo kahit hindi ko maintindihan ang Inyong ginagawa. Ika nga ni Habakuk, “Kayo ang aking Diyos, banal at magpakailanman ¼ aking Diyos at tanggulan at Batong matibay.” In Jesus’ name, Amen.

APPLICATION

Subukan mong isulat ang iyong prayer request sa Prayer List. Tuwing sa palagay mo sinagot na ni Lord ang prayer mo—ayon sa gusto mo man o hindi—ipagpasalamat mo kay Lord ang bawat sagot. Hindi mo man maintindihan ngayon ay hingin mo sa Diyos na bigyan ka ng kapayapaan.

SHARE THIS MEME

CAN WE PRAY FOR YOU?

7 + 2 =