29

AUGUST 2021

Bangon, Kapatid, Bangon!

by | 202108, Devotionals, Salvation, Security

Share with family and friends
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]
Narrated by Alex Tinsay & Written by Elaine Lagat

Lumingon ang Panginoon at tumingin kay Pedro, at naalala ni Pedro ang sinabi ng Panginoon, Bago tumilaok ang manok sa araw na ito ay tatlong beses mo akong ikakaila.Lumabas si Pedro at umiyak nang buong pait.

Lucas 22:61-62

Tingin ng pagmamahal. Nangungusap. Nagpapaalala. Tingin na marahil nagsasabing, “Peter, I’m praying for you. Please, huwag ka sanang susuko dahil dito.”

Kung ang eksenang ito ay gagawing movie, sisiguraduhin ko na ito ‘yung part na “slow-mo” para makita ko kung paano tinitigan ni Jesus si Pedro. Siguro, bukod sa tatlong beses niyang ikinaila si Jesus, ang tagpong ito ang isa sa mga dahilan kung bakit lumabas si Pedro at umiyak nang buong pait. Baka ang tingin na ‘yun ang bumasag at dumurog sa puso niya. That look was enough to bring him to repentance.

Fast forward tayo. After Peter wept bitterly over his denial of Christ, God enabled him to stand up again. Jesus restored Peter to leadership and ministry. He even preached to a large crowd about salvation in Christ and led 3,000 people to God (Acts 2:40-41)!

May naging failures ka rin ba recently? Don’t lose heart, beloved! Jesus has prayed for you too and is extending His grace to you. Katulad ni Peter, God is restoring you. So rise up and receive God’s mercy and grace. Here’s an assurance that God is looking at you, not with condemnation but with everlasting love.

Nais mo bang lumapit sa Diyos sa oras na ito? Tara at sabayan mo ako sa isang maikling prayer.

Share this encouraging page to family and friends.
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]

LET’S PRAY

Panginoon, thank You because You are gracious, merciful, and forgiving. Remind me na huwag akong magself-pity kapag nagkakamali, but to learn from those failures. Guide me, para maiwasan ko na ang pagkakamali. Thank You sa reminder na tinulungan mo si Pedrong bumangon, kaya tutulungan rin Ninyo ako. In Jesus’ name, Amen.

APPLICATION

Kapag nagkakamali tayo, it’s important to take an immediate action para hindi tayo magself-pity. Fill your mind with thoughts that give you hope. Here are some of the verses that you can read: 1 John 1:9; Romans 8:1-2; Proverbs 24:16a; Psalm 37:23-24; Romans 7:15, 24-25.

SHARE THIS MEME

CAN WE PRAY FOR YOU?

3 + 9 =