26

OCTOBER 2022

Be Like Joseph

by | 202210, Devotionals

Share with family and friends
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]
Narrated by Rebecca M. Cabral & Written by Rebecca M. Cabral

Masama nga ang inyong ginawa sa akin, subalit ipinahintulot iyon ng Diyos para sa kabutihan, at dahil doo’y naligtas ang marami ngayon.

Genesis 50:20

Sa kanilang magkakapatid, favorite si Joseph ng tatay nilang si Jacob. Dahil dito, pinagselosan at kinamuhian siya ng mga kapatid niya. We read in Genesis 37:4, Nang mahalata ng mga kapatid ni Jose na mas mahal siya ng kanilang ama, kinamuhian siya ng mga ito at ayaw siyang pakisamahang mabuti.” Tinangka pa nilang patayin si Joseph. “Malayo pa’y natanaw na siya ng mga ito. Nagkaisa silang patayin siya.” (Genesis 37:18) Subalit nagdesisyon silang ibenta na lamang si Joseph bilang alipin. “Wala tayong mapapala kung papatayin natin ang ating kapatid. Mabuti pa’y ipagbili na lamang natin siya sa mga Ismaelita kaysa ating saktan!” (Genesis 37:26–27).

Was the cruel action of the brothers ever justified? No. More than anger, the unfavored children may suffer from depression, lack of self-worth, and other behavioral problems. Naranasan ito ni Jules na ika-siyam sa sampung magkakapatid. Feeling rejected and unloved, bumarkada siya at naging manginginom. He almost died at a young age. He suffered from an enlargement of the heart and lung disease. Sa ospital, isang kaibigan ang dumalaw at nagbahagi sa pagmamahal ni Jesus. Naging simula iyon ng kanyang physical and spiritual healing. Na-restore ang relasyon sa pamilya, and he is now happily married. Ginagamit niya ang pagbabagong-buhay niya sa pagpapalaganap ng Magandang Balita ng Diyos. 

Going back to Joseph, his work, character, and attitude point to Jesus. Yung awa at pagpapatawad sa mga kapatid ay ginawa rin ni Jesus para sa atin. Pinatawad tayo sa ating mga kasalanan upang magkaroon ng buhay na walang hanggan. “Si Cristo Jesus ay dumating sa sanlibutan upang iligtas ang mga makasalanan” (1 Timoteo 1:15). God turned the sufferings of Joseph into good; the saving of many lives, including those of his brothers who wronged him (Genesis 50:20). Like Joseph, we can choose to trust God in the way we respond to our sufferings.

Share this encouraging page to family and friends.
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]

LET’S PRAY

Panginoon, please give me the patience and endurance of Joseph. Help me to point others to Jesus through my life story. In Jesus’ name, Amen.

APPLICATION

Trust that God will use your circumstances for your good and His glory. Believe that in your difficulties, God is in control. He can turn your bad situations into good.

SHARE THIS MEME

CAN WE PRAY FOR YOU?

11 + 15 =