23

JANUARY 2023

Caring for the Orphaned

by | 202204, Devotionals

Share with family and friends
Narrated by Sonjia Calit & Written by Michellan Alagao

Today is the last part of our series “God Cares for the Poor, Needy, and Differently Abled”. Kung nawalan ka na ng mahal sa buhay, lalo na ng magulang, para sa iyo ang devo natin ngayon.

Subalit nakikita mo ang hirap at kaapihan, at ikaw ay palaging handang dumamay. Ang mga kapus-palad ay sa iyo lang umaasa, sa tuwina’y sumasaklolo ka sa mga ulila.

Awit 10:14

Napakahirap ng mga nagdaang taon dahil sa pandemic. Marami akong kilala na nawalan ng mga mahal sa buhay dahil sa COVID-19, at malamang, may mga kakilala ka rin. Baka ang pamilya o close friends mo mismo ang affected. Maraming tao ang nawalan ng mga magulang in the past three years.

Napakahirap maulila. Mahirap kung naulila ka noong baby ka pa at never mong nakilala ang iyong mga magulang. O ‘yung nawala sila nung bata ka na at may isip na. Kahit adult ka na at maulila ka, napakahirap pa rin. Sabi ni James, “Pure and genuine religion in the sight of God the Father means caring for orphans and widows in their distress…” (James 1:27, NLT). Nakaka-distress ang maulila. Also, being orphaned and losing one’s parents is painful at whatever age or stage you are in.

Mahal ng Diyos ang mga ulila at tungkulin natin bilang mga Christian ang alagaan ang mga orphaned sa ating community, maging sanggol, bata, o matanda man sila. Mas kailangan ng mga infant and children ng hands-on support at care, pero kahit ang mga mas matanda na nawalan ng magulang — tulad ng teens, young people, at adults — ay nangangailangan ng emotional, social, spiritual, at minsan financial na support. Sino ang orphans sa ating church, office, o neighborhood? Paano natin sila matutulungan? Let’s care for the orphans because God cares for them.

No doubt, God cares for the poor, differently abled, refugees, and orphans. And He wants us to show our concern for them as well. Thank you for joining us in this series. Let us continue to savor God’s love and receive His grace for us all!

Share this encouraging page to family and friends.

LET’S PRAY

Panginoon, tunay Kayong mapagmahal, lalo na sa mga orphan. Sa Inyo lamang nakakasumpong ng awa ang mga ulila (Hosea 14:3). Stir my heart to have mercy and compassion for the orphans around me.

APPLICATION

See what practical help you can provide to an orphan in your community. Puwede ka mag-volunteer sa isang orphanage. Kung may kakilala ka na nawalan ng magulang recently, check up on them, bata man o matanda. Bigyan mo sila ng encouragement. Remind them that in God, they have a Father who is always there.

SHARE THIS MEME

CAN WE PRAY FOR YOU?

2 + 8 =