18

JANUARY 2022

Count Your Blessings

by | 202201, Devotionals, Salvation, Security

Share with family and friends
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]
Narrated by Sonjia Calit & Written by Alma S. de Guzman

at magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon; sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo sa inyong pakikipag-isa kay Cristo Jesus.

1 Mga Taga-Tesalonica 5:18

“Our unknown future is safe in the hands of our all-knowing God.” ito ang mga salitang nakasulat sa fifteen-year old journal ng isang thirty-two-year-old na babae. She started the journal to keep track of every little blessing that God has been providing for her. Hindi siya lumaking mayaman pero tinuruan siya ng kanyang nanay na palaging magpasalamat para sa kung anong meron siya. To make sure na laging updated ang journal, monthly niyang sinusulat ang blessing highlights. She keeps track by writing the date and the corresponding blessing, tulad nito: April 25, 2006 — New Offer of Scholarship.

Mula 2006, monthly siyang naglilista ng lahat ng blessings, kasama na rin ng new learnings niya. Sa paglipas ng panahon, she developed the habit of giving thanks to God, maliit o malaki mang blessing ito. At kapag may problema siya, binabalikan niya ang mga nilista niya sa Count Your Blessing Journal. Reading what she wrote reminds her that God is faithful, and He is able to make all grace abound (2 Corinthians 9:8).

Keeping a record of God’s faithfulness helps keep us grounded in our faith in Jesus. Kapag binibilang natin ang mga biyaya, nareremind din tayo of who He is as our God, and the promises that He has for us.

Kapag binalikan natin ang bawat highlight ng buwan at taon, mapapatunayan natin na talagang napakabuti ng Panginoon. At totoo Siya sa pangako Niya na kapag nagtiwala sa Kanya, that “He will never leave us nor forsake us” (Hebrews 13:5).

How about you? Ano bang ipinagpapasalamat mo ngayon? If you are thinking that nothing special happened today, maybe you can start to develop the habit of counting your blessings (and naming them one by one!). 

Let’s count our blessings, and thank God, the Giver of all things.

Lord, please renew my mind and heart. Thank You for Your all-sufficient grace. Thank You dahil palagi Kayong nandiyan para sa amin. All glory and praises to You. In Jesus’ name, Amen.

Share this encouraging page to family and friends.
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]

LET’S PRAY

Lord, please renew my mind and heart. Thank You for Your all-sufficient grace. Thank You dahil palagi Kayong nandiyan para sa amin. All glory and praises to You. In Jesus’ name, Amen.

APPLICATION

Listen to Don Moen’s song, “Thank You Lord.” List down the blessings you received today and last month, then pray and thank God for it.

SHARE THIS MEME

CAN WE PRAY FOR YOU?

13 + 10 =