10

JANUARY 2023

Do You Want to Live Forever?

by | 202204, Devotionals

Share with family and friends
Narrated by Peter Kairuz & Written by Beng Alba-Jones

“Sa simula pa’y itinakda na ang kanyang araw, at bilang na rin ang kanyang mga buwan, nilagyan mo na siya ng hangganan na hindi niya kayang lampasan.”

Job 14:5

Do you want to live forever here on earth? Kung tatanungin mo si Jeff Bezos, one of the richest people in the world, he will probably say yes. Sa katunayan, nag-assemble siya ng isang team ng pinakamatatalinong scientists when he founded the start-up company Alto Labs. Ang goal nila: defeat death by figuring out how to reverse disease. Maganda naman ang layunin nila kung tutuusin pero, ultimately, nasa kamay nga ba natin ang control kung gaano kahaba o ka-ikli ang ating buhay?

Job answered this question by saying that God has appointed the length of our lives. Ang Diyos na nagbigay sa atin ng hininga ang Siya ring babawi nito sa panahong itinakda Niya. What does this mean for us? Should we live in fear day after day wondering, “Is this the day that I die?” We might if we think that God is a cruel master na robot lang ang tingin sa atin. But no, He is much, much more than that. Our God is our loving Father who cares about what happens to us, His children. Mahal Niya tayo kaya binibigyan Niya tayo ng assurance na lahat ng nangyayari sa atin ay sinasala muna ng mga kamay Niya.

Jeff Bezos can spend all his wealth in his quest for immortality and fail. But for us na nagtitiwala kay Jesus bilang ating Panginoon at Tagapagligtas, sure na tayo na we will live forever with Him in heaven.

Share this encouraging page to family and friends.

LET’S PRAY

Dear Heavenly Father, hawak po Ninyo ang buhay ko. Help me live each day in faith, knowing na Kayo po ang may alam kung hanggang kailan po ang itatagal ng buhay ko dito sa mundo. In Jesus’ name, Amen.

APPLICATION

Normal ang magkaroon ng fear of death. We are afraid of the pain, of leaving our loved ones behind, of facing the unknown. Surrender this fear to the Lord and ask Him to give you peace and the hope of heaven through the Holy Spirit.

SHARE THIS MEME

CAN WE PRAY FOR YOU?

14 + 13 =