28

APRIL 2022

Share with family and friends
Narrated by Felichi P. Buizon & Written by Felichi P. Buizon

Pagkatapos, sinabi ng Diyos: “Magkaroon sa lupa ng lahat ng uri ng tumutubong halamang nagkakabinhi at mga punong namumunga.” At nangyari ito. Tumubo nga sa lupa ang gayong mga halaman. Nasiyahan siya nang ito’y mamasdan.

Genesis 1:11–12

Nasubukan na ba ninyong maglakad sa gubat at mapaligiran ng mga puno for more than fifteen minutes? ‘Di ba, kahit na feeling mysterious, ramdam mo rin na somehow you belong there? Maraming nakapagsabing nagbibigay nga ito ng malaking ginhawa! Ang shinrin-yoku in English ay “forest bathing,” isang therapy na nagmula sa Japan in the 1980s. Bitbit ang sarili lamang (walang camera o cellphone), bumisita sa isang park o forest at ang tanging agenda mo ay mag-observe nang hindi nagmamadali. Mag-effort na tingnan ng malapitan ang mga iba’t ibang dahon, hawakan ang balat ng mga puno ng kahoy, at huminto para pagmasdan ang sayaw ng mga dahon at pakinggan ang huni ng mga ibon.

Napatunayan nila na mabuti para sa kalusugan at pag-boost ng ating immune system ang forest bathing. Nakakakalma ito kaya it lowers blood pressure, reduces stress and anxiety, and clears the mind. Kaya siguro nasiyahan ang Diyos nang nilikha ang mga ito. Ang galing ng Great Creator! Ito ay patunay na laging nasa isip Niya ang ating kapakanan. Hindi lang tayo nababahaginan ng oxygen, prutas, at kahoy ng mga punong ito, pinapasigla pa tayo!

These are challenging times. Nagdadala ng stress sa atin ang pandemya at iba’t ibang alalahanin sa buhay. May oras ba tayong nilalaan para makipag-isa sa nature? Kahit man lang lumabas at pagmasdan ang langit, ulap, buwan, at bituin. Find ways! Hindi tayo nilikha ng Panginoon para humiga lamang at manuod ng shows sa Internet, o kaya umupo oras-oras at mag-computer lamang.

Naisip ba ninyo kung bakit hardin ang una nating tirahan, natatanging hardin na pinaliligiran ng iba’t ibang punongkahoy? Hindi kaya alam ng Panginoon na kapaki-pakinabang ang magtagal sa ating kapaligiran?

Share this encouraging page to family and friends.

LET’S PRAY

O Dakilang Manlilikha at mapag-arugang Ama, salamat sa mundong handog Ninyo sa amin. Patawarin Ninyo ako at may oras na ‘di ko ito pinahahalagahan at binibigyan ng pansin. Help me be grateful. Help me praise You alongside every living thing. Amen.

APPLICATION

Set aside a time in your schedule to go forest bathing. Habang ginagawa ito, praise the Lord! Pray while walking. Pwede kang pumunta sa isang park malapit sa inyong lugar. Journal your thoughts afterward.

SHARE THIS MEME

CAN WE PRAY FOR YOU?

15 + 2 =