21

JANUARY 2023

God’s Ability in Disability

by | 202204, Devotionals

Share with family and friends
Narrated by Jamey Santiago-Manual & Written by PMVClapano

Welcome sa second day ng series nating “God Cares for the Poor, Needy, and Differently Abled”. Today, let’s see God’s grace in the lives of our PWD friends.

Sumagot si Jesus, “Ipinanganak siyang bulag, hindi dahil sa nagkasala siya, o ang kanyang mga magulang, kundi upang mahayag ang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan niya.

Juan 9:3

Naitanong mo na ba sa sarili mo kung bakit hinayaan ni God na mabuhay ang mga taong may kapansanan? Bakit pa sila nabuhay kung hanggang 7, 10, or 18 years lang ang itatagal nila? Bakit pa sila nabuhay kung sasaktan at tutuksuhin lang sila ng iba?

Sa Jewish culture, naniniwala sila na resulta ng isang malaking kasalanan ang pagkakaroon ng kapansanan o paghihirap. Kaya naitanong nila kay Jesus sa Juan 9:2 ito: “Guro, sino po ang nagkasala at ipinanganak na bulag ang lalaking ito, siya ba o ang kanyang mga magulang?” Pero sinagot sila ni Jesus ng ganito sa Juan 9:3: “Ipinanganak siyang bulag, hindi dahil sa nagkasala siya, o ang kanyang mga magulang, kundi upang mahayag ang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan niya.”

Disability is not from God; but even in a seemingly unfortunate situation, He is able to turn it for the good of the person and for His glory. Sa iyong kahinaan, si Lord ang magiging lakas mo (Exodo 4:11-12). In fact, many persons with disabilities (or PWDs) are well-known motivational speakers, painters, singers, and others. Sa pamamagitan nila, natuturuan ang mga walang kapansanan na maging mapagpakumbaba sa kabila ng kanilang talino, galing, lakas, at kalusugan (1 Mga Taga-Corinto 1:27-28). Ang mga PWDs naman ay natuturuang lalong magtiwala sa Diyos.

God loves each person with disabilities. He is mindful of them, so we should be mindful of them, too (Levitico 19:14). And the truth remains: Our God is able. Kaya Niyang magpagaling at kaya rin Niyang gamitin ang mga taong may kapansanan sa kamangha-manghang paraan. Kung ikaw man, o ang kakilala mo, ay isang PWD, huwag mag-alala. Jesus loves you, and you are safe in the palm of God’s hand.

God cares for all who are differently abled, and He will enable them to do great things. But how about the refugees na lubhang nangangailangan? Iyan ang tatalakayin natin bukas sa pagpapatuloy ng ating series na “God Cares for the Poor, Needy, and Differently Abled”. Kita-kits!

Share this encouraging page to family and friends.

LET’S PRAY

Lord, maraming salamat dahil Kayo ang nagbigay sa amin ng buhay. Nagtitiwala ako na mabuti ang Inyong ginagawa. May maganda Kayong plano sa bawat isa sa amin — may disability man kami o wala. Tulungan Ninyo kaming maging pagpapala sa lahat ng tao — PWDs man o hindi. Amen.

APPLICATION

Be open to learn new things from a PWD. See and appreciate how God is at work in their lives. Isama mo sila sa iyong Prayer List and pray for their specific needs.

SHARE THIS MEME

CAN WE PRAY FOR YOU?

6 + 4 =