20

JANUARY 2023

Mahal ng Diyos ang Mahihirap

by | 202204, Devotionals

Share with family and friends
Narrated by Mari Kaimo & Written by Michellan Alagao

Today we begin a new series titled “God Cares for the Poor, Needy, and Differently Abled”. Kung isa ka sa mga taong tinutukoy sa ating series, samahan n’yo kami ngayon and be convinced na mahalaga kayo sa Panginoon.

Hindi habang panahong pababayaan ang dukha; hindi na rin mawawala, pag-asa ng maralita.

Awit 9:18

Mahirap maging mahirap. ‘Yung araw-araw na lang, stressed out ka sa dami ng needs mo, bills, at utang na babayaran. ‘Yung laging kapos kahit anong effort mo para magtrabaho at kumita. “Ito ba ang will Ninyo, Lord? Bakit Ninyo ako pinapabayaang maghirap nang ganito?” Kung minsan ay naitatanong natin ang mga ito in tears while praying.

Hindi will ni Lord na tayo ay maging mahirap. Gusto Niya tayong bigyan ng mga bagay na makabubuti sa atin (Mateo 7:11). Ngunit sa isang broken at sinful world, maraming maaaring causes ang kahirapan katamaran, disobedience, sakit, natural calamities, oppression, o exploitation. At minsan, kahit anong sipag natin, maraming bagay na beyond our control na nagiging obstacles sa ating pag-unlad. Alam ito ni Lord, kaya gumawa rin Siya ng laws noon pa mang panahon ni Moses para maiwasan ang paghihirap ng tao (Deuteronomio 15:4–5). Gayunpaman, dahil na rin sa ating sinful nature, marami sa mga concept na ito ang hindi nasusunod, at naghihirap ang marami. Lalo na sa panahong ito, naging bahagi na ng sistema ang causes ng poverty kaya mahirap nang baguhin.

Pero kahit na ganito ang situation, the Lord has not forgotten us (Mga Awit 9:18). Kailangan nating ipagkatiwala ang ating kalagayan kay Lord, at hindi magsawa sa prayer at thanksgiving (Mga Taga-Filipos 4:6–7). At sa mga sandaling overwhelming na ang bigat ng buhay, umiyak tayo kay Lord (1 Pedro 5:7). Kanino pa ba tayo makakaasa kundi sa Diyos? Sa ating pagsisikap upang makaangat sa kahirapan, ang pag-asa natin ay nasa promises ni Lord na siguradong Kanyang tutuparin (Mga Awit 145:13).

Tandaan mo, hindi ka nakakalimutan ng Diyos. He will supply your needs and give you the grace and strength to succeed in life. Bukas, alamin natin ang masaganang biyaya ng Diyos kung tayo ay may kapansanan, sa pagpapatuloy ng ating series na “God Cares for the Poor, Needy, and Differently Abled”.

Share this encouraging page to family and friends.

LET’S PRAY

Lord, You are my Provider. Naniniwala ako na You will supply my needs. Bigyan Ninyo ako ng lakas upang umunlad, at grace upang di mawalan ng pag-asa.

APPLICATION

Nawawalan ka ba ng tiwala sa Diyos dahil sa hirap ng buhay? Ask the Holy Spirit to reveal to you one specific financial need that You can release to the Lord and trust Him to help you with. Kung medyo maluwag ka financially ngayon, ask God to reveal to you one person you can help financially this week, no matter how little.

SHARE THIS MEME

CAN WE PRAY FOR YOU?

10 + 9 =