11

NOVEMBER 2023

Hindi Nakakahiyang Maging Mahina

by | 202311, Devotionals

Share with family and friends
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]
Narrated by Miriam Quiambao-Roberto & Written by PMVClapano

Tatlong beses kung idinalangin sa Panginoon na alisin ito, ngunit ganito ang kanyang sagot, “Ang pagpapala ko ay sapat sa lahat ng pangangailangan mo; lalong nahahayag ang aking kapangyarihan kung ikaw ay mahina.” Kaya’t buong galak kong ipagmamalaki ang aking mga kahinaan upang lalo kong madama ang kapangyarihan ni Cristo.

2 Mga Taga-Corinto 12:8–9

Hinihintay na lang ni Mia na matawag siya for her final job interview nang makaramdam siya ng matinding gutom at uhaw. Sakto na natapat pa ang upuan niya sa harap ng pantry ng opisina. Dahil nahihiya siyang malaman ng ibang tao na wala siyang pera, tinanggihan niya nang paulit-ulit ang alok ng HR staff na kumain kahit hinang-hina na siya at masakit na ang kanyang tiyan. When it was her turn for the interview, tumayo na siya at napansin ang label na nakasulat sa ibabaw ng lamesa sa pantry: FREE MEALS FOR JOB APPLICANTS.

Kung minsan, kagaya natin si Mia. Ayaw nating isipin ng ibang tao na mahina tayo. May mga pagkakataon din na gusto nating patunayan na we endured hardship and came out victorious without ever feeling tired or weak. This kind of mindset is the opposite of what God is expecting from us.

Gusto ni Lord na aminin natin sa Kanya ang ating mga kahinaan habang humaharap sa mga pagsubok sa buhay. He wants us to be honest and vulnerable about our weaknesses. He is not expecting us to be perfect na para bang hindi tayo nakakaramdam ng pagod, sakit, panghihina, at hirap sa ating mga pinagdaraanang challenges sa buhay.

God is our strength. Sa oras na i-acknowledge natin ang ating mga kahinaan, doon aapaw ang grace at mercy na nagmumula kay Lord para palakasin tayo. Sa tuwing mananalangin tayo sa Kanya about our problems and needs, doon magsisimulang kumilos si God to give us solutions to our problems or perform miracles despite impossible situations. God is longing for us to call upon Him for strength, healing, and salvation.

We don’t need to pretend that we are strong when deep inside, we’re falling apart. God knows us because He created us kaya alam din Niya kung paano Niya tayo tutulungan kapag tayo ay nanghihina.

Share this encouraging page to family and friends.
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]

LET’S PRAY

Dear Jesus, I admit that I need guidance and strength from You. Salamat po because I can find strength in You sa tuwing ako ay nanghihina. Help me to remember that You are willing to show grace and mercy sa tuwing ako ay dumaraan sa mga trial sa buhay.

APPLICATION

What are your strengths? Thank the Lord for all of it. What are your weaknesses? Pray to God to strengthen you in these areas.

SHARE THIS QUOTE

CAN WE PRAY FOR YOU?

13 + 9 =