24

MARCH 2022

Huwag Mo Nang Patagalin

by | 202203, Devotionals

Share with family and friends
Narrated by Alex Tinsay & Written by Deb Arquiza

Kapag narinig ninyo ngayon ang tinig ng Diyos, iyang inyong puso’y huwag patigasin, tulad noong kayo’y maghimagsik sa Diyos.

Mga Hebreo 3:15

Na-experience mo na bang matapunan ng kape o sarsa ang iyong favorite na damit? Ang saklap noon, ‘di ba? For sure, agad-agad mo itong pupunasan or lalabhan. Kapag natuyo at tumigas kasi ang mantsa, siguradong mahirap na itong tanggalin or worse, hindi na talaga matanggal. Ganito rin ang case kapag naglalagay ng make-up ang mga girls, especially eyeliner. Tuwing may lumalagpas na kulay sa linya, may naka-ready na agad silang tissue or wet wipes para punasan ang make-up dahil kapag natuyo ito sa mukha, napakahirap nang tanggalin.

Alam mo ba na ganito rin ang nangyayari kapag pinatagal natin ang kasalanan sa ating mga puso at buhay? Kapag hindi natin ito agad na-confess kay Lord at hindi tayo nagsisi, unti-unting tumitigas ang ating puso at nawawalan na tayo ng conviction. Kaya pala may times na parang hindi na tayo nagi-guilty or naba-bother kapag nakakagawa tayo ng mali sa mata ni Lord. Ang kasalanan na paulit-ulit nating ginagawa at hindi kino-confess kay Lord ang siya ring nagiging dahilan para hindi na natin marinig nang malinaw ang tinig ni Lord. Kasalanan kasi ang humahadlang sa paglapit natin kay God.

So, ano ang dapat nating gawin? Tulad ng kung paano natin agad-agad na tinatanggal ang mga mantsa sa ating mga damit, kailangan din natin agad-agad na tanggalin ang mga mantsa ng kasalanan sa ating mga puso sa pamamagitan ng araw-araw na pagpapalinis kay Lord, paghingi ng tawad, at pakikinig sa Kanya.

Kapag nakaramdam tayo ng kabigatan sa ating puso o conviction sa isang kasalanang nagawa natin, huwag na natin itong patagalin pa. Huwag na natin antayin na maging sobrang tigas na ng ating mga puso at hindi na natin marinig ang boses ni Lord. Habang naririnig pa natin ang tinig ni Lord na nagsasabing tumalikod tayo sa ating kasalanan, sumunod tayo at isurrender ang kasalanan sa Kanya.

Share this encouraging page to family and friends.

LET’S PRAY

Lord, today sinusurrender ko po sa Inyo ang aking mga kasalanan. Linisin po Ninyo ako ng Inyong banal na dugo at bigyan Ninyo po ako ng puso na marunong makinig sa tinig Ninyo. In Jesus’ name, Amen.

APPLICATION

Kinakausap ka ba ni Lord ngayong tungkol sa isang kasalanan na kailangan mo isurrender sa kanya? Huwag i-ignore ang boses ni Lord.

SHARE THIS MEME

CAN WE PRAY FOR YOU?

15 + 15 =