25

MARCH 2022

Living in Freedom

by | 202203, Devotionals

Share with family and friends
Narrated by Mari Kaimo & Written by Tim Yee

Ang Panginoong binabanggit dito ay ang Espiritu, at ang Espiritu ng Panginoon ang nagbibigay sa atin ng kalayaan.

2 Mga Taga-Corinto 3:17

Naaalala mo pa ba ang unang beses na natuto kang mag-bisikleta? Do you remember kung ano ang unang kantong napuntahan mo sa pamamagitan ng pagpadyak? Feeling mo, para napakalaya mo. Paano naman, hindi mo kinailangan ng tulong o gabay para marating ang lugar na iyon. ‘Yan ang freedom!

Pero kaya ba nating padyakan ang byahe ng buhay na walang tumutulong sa atin? How can we be truly free?

Sa 2 Corinthians 3:17 it says, “Now the Lord is Spirit and where the Spirit of the Lord is, there is freedom.” But what does this mean? Kung ganap ang presensya ng Panginoon sa ating buhay, may kalayaan tayo mula sa kasalanan. Sin entraps us. Nalilibang tayo minsan pero unti-unti sinisira ng kasalanan ang buhay natin mula sa labas hanggang sa kaloob-looban. Masarap ang malibang sa kasalanan pero panandalian lamang ang pleasure na ibinibigay nito. Sa bandang huli, sin will destroy our life completely.

Yes, we may think that we are free to do anything we want but it doesn’t necessarily mean that we are doing the right thing. Dapat tayong maging maingat sa bawat desisyong gagawin natin. Ask yourself: “How will my decision affect other people? Makakatulong ba ito sa ibang tao? Will we make our Lord Jesus happy?”

Back to the verse, freedom is in the Holy Spirit. In Galatians 5:22-23, we read, “But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Against such things there is no law.” There is no law dahil if we exhibit the fruit of Spirit, we will always be doing the right thing. Wala tayong malalabag na batas. And that is when we can say that we are truly free.

Share this encouraging page to family and friends.

LET’S PRAY

Lord Jesus, thank You for giving us the Holy Spirit na Siyang nagbabago sa amin from the inside out. Tulungan Mo po ako na maipakita ang fruit of the Spirit sa buhay ko.

APPLICATION

Anong parte ng iyong buhay ang nangangailangan ng kalayaan? May mga bagay o ginagawa ka ba na dapat mong isuko at ihingi ng tawad sa Panginoon? Commit this matter to the Lord and allow the Holy Spirit to work in you.

SHARE THIS MEME

CAN WE PRAY FOR YOU?

11 + 7 =