20

OCTOBER 2023

I Shall Return!

by | 202204, Devotionals

Share with family and friends
Narrated by Neo Rivera & Written by Thelma A. Alngog

Do you know that Jesus is coming back? Oo, at kung hindi mo pa alam, o hindi mo sigurado, pakinggan mo ang bago nating series na “Jesus is Coming Back!”

At kapag naipaghanda ko na kayo ng matitirhan, ako’y babalik at isasama ko kayo upang kayo’y makapiling ko kung saan ako naroroon.  

Juan 14:3

Isang boyfriend na nasa abroad ang nagtext sa kanyang dating kasintahan, “Kapag mahal mo, babalikan mo.” In fairness, binalikan nga niya ang dating kasintahan. Bakit niya binalikan? Eh kasi nga mahal niya!

Marahil ito ay para sa mga taong nagmamahalan, pero may kinalaman din ito sa pagmamahal ni Jesus sa atin. Hindi ka lang Niya mahal kundi mahal na mahal, walang hanggan ang Kanyang pagmamahal. Sinabi Niya kasi, “Ako’y babalik at isasama ko kayo upang kayo’y makapiling ko kung saan ako naroroon” (Juan 14:3b). Kaya naman dapat tayong maghanda sapagkat darating Siya sa oras na di natin inaasahan (Matthew 24:44).

Sa kuwento ng Matthew 24:1–44, pagkatapos magturo ni Jesus sa temple, which was built by King Herod, nagrelease Siya ng prophetic word tungkol sa pagkasira nito. It became true in 70 AD after General Titus invaded Jerusalem. Then, sa Mt. Olives, the place where it was prophesied that He would descend on His second coming (Zechariah 14:4), tinanong Siya ng mga alagad, “Kailan po ba mangyayari ang mga bagay na ito? Ano po ang magiging palatandaan ng inyong muling pagparito at ng katapusan ng mundo?” (Matthew 24:3) Jesus warned them to watch out and don’t let anyone fool them. Sinabi Niya na these things must happen: there will be false messiah, countries will fight each other, famines, and earthquakes will be experienced everywhere. Pero di dapat mag-worry. Pinaghahanda Niya tayo sapagkat hindi natin alam kung anong araw paparito ang Panginoon. Darating ang Anak ng Tao sa oras na di inaasahanan, like a thief in the night (Matthew 24:43–44).

So, sa palagay mo ba ay ready ka na ba sa pagbabalik muli ng Panginoon? Ang paghahandang magagawa natin ay ang tanggapin si Jesus as our Savior. The most important thing is that you have Jesus inside your heart. Kaya by faith, believe in the Lord Jesus Christ and become one with Him. He will give you the right to become a child of God (John 1:12) and His Bride (Revelation 19:7), at sa muli Niyang pagbabalik, isasama ka na Niya para habambuhay na makapiling.

Sana ay bumalik kayo bukas para mapakinggang muli ang pagpapatuloy ng ating series na “Jesus is Coming Back!”

Share this encouraging page to family and friends.

LET’S PRAY

Panginoon, salamat po sa Inyong pag-ibig at pangako na kami ay babalikan Ninyo para makapiling kung saan Kayo naroroon. I open my heart and invite you to come into my life, my whole being, my mind and spirit. I believe in You, Jesus. Amen.

APPLICATION

Pangako ng Diyos na Siya ay babalik, and He is true to His promise. Always be ready and stay focused on God. Be peaceful and serve God faithfully to expand His Kingdom on earth. Magpagamit ka sa ubasan ng ating Panginoon.

SHARE THIS QUOTE

CAN WE PRAY FOR YOU?

10 + 2 =