16

NOVEMBER 2022

“Ibigay Mo kay Papa”

by | 202204, Devotionals

Share with family and friends
Narrated by Felichi P. Buizon & Written by Felichi Pangilinan-Buizon

 Ang naghahangad na magligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito; ngunit ang mawalan ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay magkakamit nito.

Mateo16:25

“Ibigay mo kay Papa,” o “Give it to Mama,” ang madalas na bukambibig ng magulang sa mga bata kapag may mabigat itong bitbit o kaya naman hindi niya dapat bitbit-bitbit. Minsan, susunod kaagad ang mga bata. Pero kung ayaw nila, the parent sometimes forcibly takes the item away.

Parang ganito ang ginawa ni God sa isa Niyang anak, a successful businessman. For a long time, pinaubaya niya sa asawa niya ang pagpapalaki sa mga anak, at ang pagkilala sa Panginoong Jesus. Meanwhile, he worked and enjoyed different sports and hobbies. For him, life is about having a good time. Pero nangyari ang pandemic at hindi na niya magawa ang mga dati niyang nagagawa at nae-enjoy. Di nagtagal, nawalan siya ng mahal sa buhay at bumagsak ang kanilang negosyo.

In the middle of his losses, lumapit siya sa Panginoon. Na-realize niya na he wasn’t able to devote any time to the Lord. Bilang ama, hindi lamang siya tinawag para mag-provide para sa kanyang pamilya, tinawag din siya na maging spiritual leader. After a long time of searching, he finally experienced rest, forgiveness, and peace in the Lord.

There are times na kailangan tayong ilayo ni God o kaya naman ilayo sa atin ang mga bagay na hindi nakakatulong sa atin. He takes the good away to make room for the best. Ngayon, malaki ang pagbabagong naganap sa tahanan ng businessman. Ang ama na dating busy ay may oras na para turuan ang kanyang pamilya ayon sa Salita ng Diyos. He also discovered that God is enough, finding true satisfaction in Him. After some time, sumunod din ang kanyang mga anak. They are now leading their own small Bible study groups! Patunay na kapag sinuko natin kay Lord ang lahat-lahat, ang kapalit na nakalaan ay hindi masusukat.

Share this encouraging page to family and friends.

LET’S PRAY

Panginoon, You only want what is best for me at hindi Ninyo mailalagay sa aking kamay ang best kung may hawak-hawak pa ako. I surrender everything to You. I trust that You will work out Your best in my life in Your time. Amen!

APPLICATION

Making time for fun or our hobbies is not wrong. Sabi nga, “All work and no play makes a dull boy,” pero hindi sa lahat nang oras, nakakabuti ito. Ano ang pwede mong ipagpaliban to pursue the priorities of the Lord like Bible reading, spending time with your family, and being with other Christians?

SHARE THIS MEME

CAN WE PRAY FOR YOU?

11 + 5 =