8

JANUARY 2023

In The Palm of Your Hand

by | 202204, Devotionals

Share with family and friends
Narrated by Erick Totanes & Written by PMVClapano

Welcome back to our series, “Trusting God’s Plan and Timing”. We’ve learned so far that God makes everything beautiful in its time, at may pagkakataong iba ang timing ni Lord sa timing natin. Hindi tayo nakakalimutan ng Diyos, at tiyak na mangyayari ang magandang plano Niya sa atin – ayon sa Kanyang perfect timing. Mas maganda bang huwag na lang magplano? Sasagutin iyan ng devo natin ngayon.

Makinig kayo sa akin, kayong nagsasabi, “Ngayon o bukas ay pupunta kami sa ganito at ganoong bayan at isang taon kaming titigil doon, mangangalakal kami at kikita nang malaki.” Ni hindi nga ninyo alam kung ano ang mangyayari sa inyo sa araw ng bukas! Ang buhay ninyo’y parang usok lamang, sandaling lumilitaw at agad nawawala. Sa halip ay sabihin ninyo, “Kung loloobin ng Panginoon at nabubuhay pa kami, gagawin namin ito o iyon.”

Santiago 4:13-15

To-do list. Calendar. Sticky note. Organizer. Planner. Journal. Don’t you love having these kapag may mga kailangan kang isulat at ma-accomplish na life goals, career goals, travel goals, at kung ano-ano pa? Planning, after all, is part of life. But there are people who really love planning and organizing things to the point na naka-base sa matatapos na everyday tasks ang kanilang sense of success at satisfaction. At kapag hindi natapos, umiinit ang ulo at stress ang inaabot.

We all have plans. Whether to become rich, travel the world, get married and have a family, purchase you own house and lot, buy a brand-new car, run for a political position, and many more. Walang masama sa pagpaplano lalo na kung para sa ikabubuti mo but it’s stressful and unhealthy to base your life’s success sa mga na-achieve mong plans in life. It is futile if you plan based on your strength, wealth, and abilities, too. Ang plano ng tao ay hindi 100% guaranteed to succeed. Paano kung mag-fail ka? Paano kung hindi mo maabot ang goals na ito? Paano kung magkasakit ka, o ma-aksidente o mamatay? We cannot control or manipulate the things and situations around us.

God is our master planner. Ang plano Niya ay para sa ikabubuti mo, upang bigyan ka ng pag-asa sa hinaharap (Jeremias 29:11). He created you at inilatag na Niya ang plano ng buhay mo (Mga Awit 139:15-16). Magplano ka man pero si Lord pa rin ang magpapatupad nito (Mga Kawikaan 19:21). It is wise to plan ahead but it is wiser to commit these plans to the Lord (Mga Kawikaan 16:3). At kung ipagkakatiwala mo ang iyong mga plano in the palm of God’s hand, makakaasa kang hindi ka Niya bibiguin.

We may plan, but remember that God is the Master Planner na dapat nating pagtiwalaan. Abangan bukas ang last part ng ating series na “Trusting God’s Plan and Timing”.  

Share this encouraging page to family and friends.

LET’S PRAY

Lord, alam kong nagkamali ako dahil umasa ako sa aking sariling lakas at kakayahan sa mga plano ko sa aking buhay. Simula ngayon ay nagdedesisyon akong ilagay ang mga planong ito sa mga palad Ninyo. Magtitiwala ako at aasa sa mga mabubuti Ninyong plano para sa akin at sa aking pamilya. Amen.

APPLICATION

Balikan mo ang to-do lists, calendars, sticky notes, organizers, planners, o journals na naglalaman ng mga plano mo. Isa-isa mo itong ipagkatiwala kay Lord habang ikaw ay nagpre-pray.

SHARE THIS MEME

CAN WE PRAY FOR YOU?

11 + 11 =