19

JANUARY 2023

Institutionalized

by | 202301, Devotionals

Share with family and friends
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]
Narrated by Alex Tinsay & Written by PMVClapano

Nang malaman ni Daniel na nilagdaan na ng hari ang gayong kautusan, umuwi siya. Lumuhod siya’t nanalangin at nagpasalamat sa kanyang Diyos sa isang silid sa itaas ng kanyang tirahan sa may bukás na bintanang nakaharap sa Jerusalem. Tatlong beses niyang ginagawa ito sa maghapon gaya ng kanyang kinaugalian.

Daniel 6:10

Sa BPO industry, hindi biro ang dami ng calls na naha-handle ng isang call center agent sa isang araw, lalo na kung sa voice account ka napunta. Agents would often joke about receiving calls 99% of the time. Kaya naman tempting talagang pumatol sa madaya at ipinagbabawal na practice of transferring calls. The challenge becomes harder kung halos lahat ay gumagawa nito at ikaw na lang ang hindi. And it’s the hardest kapag na-criticize ka ng iba because you are doing the right thing.

Being institutionalized means sa sobrang tagal mo nang exposed sa isang sistema ay kinain ka na nito at nakasanayan mo na. Ito ang nangyayari sa ilang workplaces. The question is, how can we do the right thing when we are pressured to do what’s wrong? How can we stand for what’s right kahit mahirapan tayo? Paano tayo magiging kagaya ni Daniel na nanindigan sa tama sa kabila ng banta sa kanyang buhay?

Nasulsulan ng ilang pinuno sa palasyo si Haring Dario na gumawa ng batas na magbabawal sa pagsamba sa diyos maliban sa hari. Pero nag-pray pa rin si Daniel sa tabi ng bukas na bintana kahit alam niya na maaari siyang mapahamak dahil dito. He was bold in the face of danger dahil alam niyang tama ang sumamba sa Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat. Kagaya ng nangyari kay Daniel, kapag kinikilala natin na ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat, bibigyan tayo ng Diyos ng boldness and wisdom na magsabi ng totoo at gumawa ng tama.

Share this encouraging page to family and friends.
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]

LET’S PRAY

Lord, You are sovereign over all authority. I ask for wisdom para malaman, magawa, at masabi ko ang tama at the right time in the right way. In Jesus’ name, Amen.

APPLICATION

Basahin ang Daniel 6. Ano ang naging susi sa success ni Daniel as a government official under King Darius and King Cyrus? How can you apply this in your own life?

SHARE THIS MEME

CAN WE PRAY FOR YOU?

3 + 6 =