1

MARCH 2022

Jesus Knows Your Needs

by | 202203, Devotionals

Share with family and friends
Narrated by Jamey Santiago-Manual & Written by Yna Reyes

“Bigyan mo kami ngayon ng aming pagkain sa araw-araw.”

Mateo 6:11

Hindi mababaw para kay Cristo ang paghingi ng provision para sa daily needs natin. That’s why He included this petition in the Lord’s Prayer.

Because Jesus became one of us, naranasan din Niya ang magutom. As a traveling preacher, malamang na nalilipasan din Siya ng gutom when He and His disciples travelled from one town to another to preach the Good News. Also, note that He fasted for forty days bago Siya sumabak sa ministry. Di ba nga’t tinukso Siya ni Satan na gawing tinapay ang mga bato?

Hindi hahayaan ni Jesus na magutom ang sinumang sumusunod sa Kanya. Remember that He fed a crowd of 5,000 (not counting women and children). Pinakain Niya sila kahit karamihan sa kanila ay hindi totoong naniniwala sa Kanya. Ikaw pa kaya na sumasampalataya sa Kanya?

Jesus cared not only for lofty goals like the Kingdom of God but also for mundane concerns like daily food. Nauunawaan Niya na para ma-accomplish natin ang kalooban ng Diyos at madala ang Kanyang Kingdom to the ends of the earth, we need food not just for our spirit, but also for our stomach. Kaya naman tinuruan Niya ang disciples na humingi sa Ama ng pagkain sa araw-araw. And so must we.

Ang “pagkain” (“our daily bread”) can also represent everything else we would need to live as God’s children. Potable drinking water, clean air to breathe, safe and decent shelter, meaningful education, and so much more. Kalooban ng Ama ang maibigay ang lahat ng kailangan natin. Kailanman ay hindi Siya magkukulang. “Lahat ng mga buháy ay tanging si Yahweh ang inaasahan, siyang nagdudulot ng pagkain nilang kinakailangan. Binibigyan sila nang sapat na sapat, hindi nagkukulang; anupa’t ang lahat ay may tinatanggap na ikabubuhay” (Awit 145:15-16).

Share this encouraging page to family and friends.

LET’S PRAY

O good and loving Father, You have provided for all my needs. Many times, sobra pa po ang binibigay Ninyo. Fill my heart with gratitude and joy, and make me a channel of Your blessings.

APPLICATION

Nakakalungkot na napakaraming Pilipino ang hindi sapat ang pagkain sa araw-araw. Are you praying for the poor among us? Paano ka makakatulong sa mga kababayan nating naghihirap?

SHARE THIS MEME

CAN WE PRAY FOR YOU?

2 + 15 =