28

FEBRUARY 2022

Your Will Be Done

by | 202202, Devotionals, Salvation, Security

Share with family and friends
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]
Narrated by Mari Kaimo & Written by Yna Reyes

Nawa’y maghari ka sa amin. Sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit.

Mateo 6:10

Sa langit, ang kalooban ng Diyos ay sinusunod perfectly and joyfully ng mga anghel. Pero dito sa lupa, kinokontra at binabali ng mga tao ang kalooban ng Diyos. God’s will na sundin natin ang Ten Commandments (Exodus 20), but we keep breaking them. God’s will na isabuhay natin ang teachings ni Jesus sa Sermon on the Mount (Matthew 5), pero salungat ang mga ito sa kalakaran ng mundo. God’s will na alagaan natin ang kalikasan, but look at what we have done!

Kung tutuusin, pwede namang utusan na lang ng Diyos ang mga anghel na bumaba sa lupa para tuparin ang kalooban Niya. Yet, He still chose to accomplish His will on earth through people. Pwede ring ginawa na lang tayong mga robot na susunod sa Kanyang utos. Yet, He gave us free will.

To do God’s will “on earth as it is in heaven” (Matthew 6:10, ESV), Jesus called men and women to follow Him. Sa pagsunod natin kay Cristo, matutupad ang kalooban ng Diyos in our lives and in the world. Pero kailangan natin ang tulong ng Diyos to do His will. Hindi natin ito kayang gawin in our own strength. That’s why Jesus included this petition in the prayer He taught His disciples. That’s why we should pray “Your will be done on earth as it is in heaven.” Every day.

Ano ba ang kalooban ng Diyos sa buhay mo? Ano ang will Niya sa relationships mo? Ano ang will Niya sa work mo? Ano kaya ang kalooban Niya para sa mga Pilipino? Ano ang nais Niya para sa bansang Pilipinas? Ipapakita sa iyo ng Diyos ang kalooban Niya as you pray “Your will be done” everyday. And as you commit daily to obey.

Share this encouraging page to family and friends.
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]

LET’S PRAY

Panginoon, Your will be done in my life. Your will be done in my family and my community. Your will be done in my country as it is in heaven.

APPLICATION

Paano ka magiging answer to what you just prayed? Think in terms of your family, relationships, work, community, country. List down some practical ways. Kailan mo sisimulang gawin ang nasa listahan mo?

SHARE THIS MEME

CAN WE PRAY FOR YOU?

6 + 1 =