2

JANUARY 2024

Katulong Mo si Lord

by | 202401, Devotionals

Share with family and friends
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]
Narrated by Sonjia Calit & Written by Yna S. Reyes

Welcome back to our series “Ang Tatlong ‘K’ Para sa Bagong Taon. Tuklasin naman natin ngayon kung ano ang ikalawang “K”.

Do’n sa mga burol, ako’y napatingin — sasaklolo sa akin, saan manggagaling? Ang hangad kong tulong, kay Yahweh magmumula, sa Diyos na lumikha ng langit at ng lupa.

Awit 121: 12

Naalala mo ba ang katotohanang narinig mo kahapon? Kitang-kita ka ni Lord.

Isa pang K ang puwede mong baunin this new year. Eto ang katotohanang Katulong mo si Lord sa lahat ng oras. 

Sinulat ni David ang Psalm 121. All his life napatunayan niya na katulong niya si Lord sa lahat ng accomplishments niya. As a shepherd, binantayan niya ang mga tupa to keep them protected from lions and wolves. As a teenager, pinatumba niya ang higanteng si Goliath. Ginawa siyang sundalo ni Saul at napatay niya ang maraming kaaway ng Israel. Nainggit sa kanya si Saul at pinagtangkaan siyang patayin. Dahil dito, kinailangan niyang magtago sa mga kuweba. When he became king, pati ‘yung anak niyang si Absalom, gusto siyang patayin.

Sa daming dangers na pinagdaanan ni David, isang solid truth ang na-prove niya: Na lagi niyang katulong si Lord. Kung totoo ‘yan kay David, asahan mong totoo din ‘yan sa iyo na nagtitiwala sa Diyos.

The God of David is your helper. Siya ang katulong mo sa lahat ng challenges, trials, problems, at struggles mo ngayon. At sa lahat pang haharapin mo this year. Sa LORD manggagaling ang lahat ng tulong that you will need.  

Sabi ng Awit 46:1, “Ang Diyos ang ating lakas at kanlungan, at handang saklolo kung may kaguluhan.” May kaguluhan ka bang pinagdadaanan ngayon? Tutulungan ka ni Lord diyan.

Ano ba ang gumugulo sa isip mo? May financial needs ka ba na kailangang tugunan?

Kay Lord manggagaling ang tulong para diyan. Remember, the LORD created the heavens and the earth. Kayang-kaya niyang ibigay sa iyo ang tulong na kailangan mo.

And He will use His people to meet your needs. 

Ano bang gusto mong ma-accomplish this new year? Surrender it to the Lord at asahan mong tutulungan ka Niya every step of the way. Kung katulong mo si Lord, consider it done.

Kitang-kita ka ni Lord at katulong mo si Lord–dalawang katotohanang kay sarap isipin. Join us again tomorrow for the third and last part of our series “Ang Tatlong ‘K’ Para sa Bagong Taon”.

Share this encouraging page to family and friends.
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]

LET’S PRAY

Lord, patawarin mo ako for the times I didn’t ask your help last year. Tulungan Mo po akong magsimula nang tama this year as I declare my dependence on You alone.

APPLICATION

Anong urgent help ang kailangan mo as soon as possible? Hingin mo na ito kay Lord.

SHARE THIS QUOTE

CAN WE PRAY FOR YOU?

10 + 6 =