3

JANUARY 2024

Kumapit Ka

by | 202401, Devotionals

Share with family and friends
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]
Narrated by Alex Tinsay & Written by Yna S. Reyes

Welcome to the last part of our series “Ang Tatlong ‘K’ Para sa Bagong Taon”. Let’s get started.

Ako nga ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin, at ako sa kanya, ang siyang nagbubunga nang sagana, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo’y hiwalay sa akin.

Juan 15:5

In the past two days, dalawang katotohanan tungkol sa Diyos ang ipinaalala sa atin ng Word of God. First, kitang-kita tayo ni Lord. Alam Niya ang lahat ng needs and struggles natin. And second, katulong natin si Lord. Sa lahat ng challenges na haharapin natin this new year, tiyak na tutulungan tayo ni Lord sa lahat ng oras.

Having been reminded of these two truths about God, paano ka ba dapat mag-respond sa Kanya? Siya who is all-seeing and all-knowing at handang tumulong sa iyo at all times. Ang pangatlong katotohanan ang sagot sa tanong na iyan. And it is this:

Kailangan mong kumapit kay Lord all the time! 

Gusto mo bang maging meaningful ang buhay mo? Gusto mo bang maging fruitful bilang follower ni Jesus? If your answer is yes, then kumapit ka kay Jesus. Manatili ka sa Kanya. In practical terms, paano ba kumapit sa Lord?

There are two concrete ways ng pagkapit sa Kanya. First is prayer. Kailangang mag-pray ng bawat Cristiano. This is why sinabihan ni Paul ang Christians sa Tesalonica, “palagi kayong manalangin” (1 Mga Taga-Tesalonica 5:17).

Sa paggising mo pa lang sa umaga, simulan mo na agad sa prayer. I-offer mo ang iyong sarili sa Lord. Lahat ng plano mo sa araw na iyon, isubmit mo sa Kanya.

Pagdating sa workplace mo (whether onsite or work from home), take time to dedicate to the Lord your work for the day. 

Second is obedience. Magiging fruitful ka lang kung sumusunod ka kay Lord. Maririnig mo ang tinig Niya when you read His Word. Mafi-feel mo ang joy Niya when you obey His commands. 

Take note of what Jesus said: “Wala kayong magagawa kung kayo’y hiwalay sa akin.” Apart from Jesus, walang saysay ang lahat ng gagawin mo this year. Huwag mong sayangin ang efforts mo. Instead, keep connected to Jesus. Kumapit ka sa Kanya tulad ng bunga sa sanga.

Nawa ay maging mabunga ang taong ito para sa ating lahat. At sana ay patuloy ninyo kaming samahan sa ating araw-araw na pagbubulay ng Salita ng Diyos.

Share this encouraging page to family and friends.
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]

LET’S PRAY

Narito akong kumakapit sa Iyo, Panginoon. Pangunahan Mo po ako at gawing mabunga sa bagong taong ito. Amen.

APPLICATION

May iba ka pa bang kinakapitan maliban kay Cristo? Anu-ano ito? How can you let go of them?

SHARE THIS QUOTE

CAN WE PRAY FOR YOU?

11 + 5 =