9

SEPTEMBER 2021

Share with family and friends
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]
Narrated by Alex Tinsay & Written by Elaine Lagat

Tinanong ulit sila ni Jesus, Ngunit para sa inyo, sino ako?Sumagot si Simon Pedro, “Kayo po ang Cristo, ang Anak ng Diyos na buháy.”

Mateo 16:15-16

May isang story sa Gospel of Matthew kung saan nagtanong si Jesus sa Kanyang mga disciple kung ano ang pagkakakilala nila sa Kanya. Ito ‘yung time na nagta-travel sila Jesus from Galilee going toward the region of Caesarea Philippi. Pansamantalang lumayo sa crowd si Jesus at doon tinanong Niya sila, “Sino ba raw ang Anak ng tao?”

At sumagot sila, “Ang sabi po ng ilan, kayo si Juan na Tagapagbautismo. Sabi po naman ng iba, kayo si Elias. At may nagsasabi pong kayo si Jeremias, o isa sa mga propeta” (Mateo 16:14).

At this time, nag-follow up question si Jesus. “Pero kayo, sino ako para sa inyo?”

Sumagot si Pedro, “Kayo po ang Cristo, ang Anak ng buháy na Diyos.”

Nalaman ni Pedro na ang kausap niya ay ang buhay na Anak ng Diyos dahil ipinahayag ito sa kanya ng Diyos mismo. Sa sobrang tuwa ni Jesus na kilala Siya ni Pedro, nangako Siya na ibibigay Niya kay Pedro ang mga susi sa kaharian ng langit.

How about you? Do you personally know Jesus? Kapag tinanong ka ni Jesus nang harapan, ano kayang isasagot mo? May puwesto ba Siya sa puso mo? Ano ba talagang status ng relationship ninyo?

Nowadays, sa sobrang dami ng social media resources, devotional books, at churches na puwede nating puntahan, we can easily know some things about Jesus Christ. It’s good to know the story of Jesus through history, but it’s another thing to know Jesus personally. Hindi ba mas meaningful ang relationship natin sa Kanya kung makikilala natin Siya through our personal experience with Him?

Kung hanggang ngayon ay nalilito ka pa kung sino talaga si Jesus sa buhay mo, now you can start to know Him personally by faith and express it through prayer. Halika, sasamahan kitang mag-pray.

Share this encouraging page to family and friends.
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]

LET’S PRAY

Lord Jesus, gusto ko Kayong makilala personally. Binubuksan ko po ang puso ko at hinihiling ko na magpakilala Kayo sa akin. I want You to be my Savior, Healer, and Provider too. I want to experience Your love and Your presence in my life. Thank You that I can have a personal relationship with You.

APPLICATION

Para lalo mong makilala si Jesus personally, read regularly and study your Bible. Kung wala ka pang sariling Bible, buy one and be intentional in reading it daily. Ang Bible ang personal love letter ni Jesus para sa atin at sa pamamagitan nito, He can speak to us personally, powerfully, and passionately.

SHARE THIS MEME

CAN WE PRAY FOR YOU?

10 + 12 =