7

DECEMBER 2021

Last Two Minutes

by | 202112, Devotionals, Salvation, Security

Share with family and friends
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]
Narrated by Mari Kaimo & Written by M.C. Navarro

Kung itong si Yahweh ang aking kasama at laging kapiling, walang pagkatakot sa aking darating.

Mga Awit 118:6

Do you sometimes feel like masyado ka nang napag-iiwanan dahil sa mga pagkakamaling nagawa mo? Maaaring sinusubukan mong ma-promote sa isang trabaho na malayo sa kursong kinuha mo sa college. You feel you’re ill equipped para sa goal mo. O kaya ilang beses ka nang sumubok magnegosyo pero lagi kang nalulugi. Now you’re nearing a certain age but you’re nowhere near your dream of having financial freedom.

Maaaring pakiramdam mo, imposibleng makahabol ka pa. Para kang nasa last two minutes ng laro at tambak na ang kalaban. But like any basketball fan knows, napakaraming puwedeng mangyari sa last two minutes. Puwedeng may ma-injure o ma-foul out na malakas na kalaban. Puwedeng magka-tie kaya umabot sa overtime ang laro. The possibilities are endless.

When you have God on your side, hindi ka dapat mawalan ng pag-asa kahit pakiramdam mo, nasa last two minutes ka na ng laban at dehadong-dehado ka. Si Lord Jesus ang Star Player na pinapapasok kapag pagod at disheartened na ang ibang miyembro ng team. He energizes. He inspires. And He wins the game.

Naranasan ito ni Haring Jehoshafat ng Juda. Nakaambang ang pagsalakay ng alyansa ng ilang kahariang kalaban nila, at alam ng hari na hindi hamak na outnumbered sila. Kung ito lang ang pagbabasehan, wala silang kalaban-laban. But the king chose to seek God’s help. He prayed. He fasted. And he was rewarded nang nakatanggap siya ng assurance mula sa Diyos na Siya ang makikipaglaban para sa kanila (2 Cronica 20:15).

Bilang mga anak ng Diyos, puwede rin nating sabihin ang tinuran ng sumulat ng Mga Awit 118:6 para sa mga laban na kinahaharap natin sa buhay. “Kung itong si Yahweh ang aking kasama at laging kapiling, walang pagkatakot sa aking darating.” Huwag kang matakot, kahit last two minutes na, marami pang puwedeng mangyari.

Share this encouraging page to family and friends.
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]

LET’S PRAY

Lord, salamat sa assurance that You will always be there for me. Sasamahan Ninyo ako sa bawat laban. Kayo ang aking lakas at tagumpay.

APPLICATION

Mayroon ka bang problema na dapat nang ma-solve dahil “last two minutes” na? Isama ito sa iyong Prayer List and pray with a renewed sense of hope, knowing that God is at your side.

SHARE THIS MEME

CAN WE PRAY FOR YOU?

3 + 4 =