New Year’s Eve

New Year’s Eve


Narrated by Icko Gonzales & Written by Celeste Endriga-Javier

Magpasalamat tayo at sambahin natin Siya dahil sa Kanyang naging katapatan sa atin.

Ang Wakas!

Ang Wakas!


Narrated by Mari Kaimo & Written by Precious Marian Calvario

Time After Time

Time After Time


Narrated by Lucille Talusan & Written by Lucille Talusan

Ngunit sa tuwing sila’y nagsisisi at tumatawag sa Diyos ay paulit-ulit din silang inililigtas ng mahabaging Diyos (Nehemias 9:28). Hindi nauubos ang habag ng Diyos.

Paghilom

Paghilom


Narrated by Mari Kaimo & Written by Precious Marian Calvario

Habang pinupuno natin ang isip natin tungkol kay Jesus Christ—His beauty, His grace, His love, His power—makakalimutan natin ang painful memories at mararanasan natin ang kagalingang mula sa Kanya.

The Benefits of Gratitude

The Benefits of Gratitude


Narrated by Lucille Talusan & Written by Lucille Talusan

May mahahalagang benefits ang pagiging grateful. Gratitude attracts the attention of Jesus. Saying the three words “Thank You, Jesus!” also encourages us.