16

FEBRUARY 2024

Leave It All Behind

by | 202402, Devotionals

Share with family and friends
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]
Narrated by Neo Rivera & Written by Joshene Bersales

Pag-alis ni Jesus doon, nakita niya si Mateo na nakaupo sa paningilan ng buwis. Sinabi ni Jesus sa kanya, “Sumunod ka at maglingkod sa akin.” Tumayo nga si Mateo at sumunod sa kanya.

Mateo 9:9

Kilala si Matthew bilang tax collectormayaman, may pinag-aralan, at mataas ang social status sa kanilang bayan. Pero marami ang galit sa kanya dahil hindi maganda ang track record ng tax collectors nung panahong iyon. Kung isa ka kasing tax collector para sa Roman Empire, given nang nangungurakot ka at pinagsasamantalahan ang kapwa mo Jews.

Imagine na lang yung gulat ng mga kasama ni Jesus nung tinawag Niya si Matthew na sumunod sa Kanya. Ano? Sa tingin ba Niya, iiwanan ng isang tax collector ang lahat ng kayamanan niya para maglingkod sa isang di-kilalang karpintero?

Pero ganito nga ang ginawa ni Matthew. Iniwan niya ang kanyang trabaho at sumunod kay Jesus. Lahat ng ginhawa sa buhay, binitawan. Lahat ng pagsubok at paghihirap para kay Lord, pinagdaanan. 

Paano kaya ito nagawa ni Matthew? Ano kaya ang nakita niya para ma-convince siyang talikuran ang ine-enjoy na kayamanan? Nakita ba niya ang majesty and authority ni Jesus? May kumurot ba sa kanyang puso at nagsabing si Jesus ang Messiah na matagal na nilang hinihintay? We can only make guesses kung ano ang tumatakbo sa isip niya nang mga panahong iyon. Pero one thing is for sure. Tinawag siya ni Jesus para maging alagad Niya. At ito ay enough para iwan ni Matthew ang lahat at maglingkod sa Kanya.

Is there a silent voice in your heart na tinatawag kang iwan ang iyong comfort zone o magsakripisyo para sa glory ni Lord? Puwedeng ito ay pagbabago ng career, pagdo-donate for a cause, or pagtalikod sa isang bagay na alam mong hindi pleasing sa Panginoon. Willing ka bang iwan ito? Balikan ang example ni Matthew. Between Jesus at lahat ng kanyang earthly riches, Matthew chose the right thing to leave behind.

Share this encouraging page to family and friends.
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]

LET’S PRAY

Jesus, tulungan Mo po akong maging sensitive sa tawag Mo. May I be ready to leave everything behind and follow You. Amen.

APPLICATION

Tinatawag ka ba ni Jesus to do something na parang illogical? Basahin ang Matthew 9:913. Pray for courage na sumunod at i-let go ang mga bagay na gusto Niyang bitawan mo.

SHARE THIS QUOTE

CAN WE PRAY FOR YOU?

7 + 6 =