1

MAY 2022

Let God Handle Your Stress

by | 202205, Devotionals

Share with family and friends
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]
Narrated by Joyce Burton-Titular & Written by PMV Clapano

Sino sa inyo ang makakapagpahaba ng kanyang buhay nang kahit isang oras sa pamamagitan ng kanyang pagkabalisa?

Mateo 6:27

According to an article by Harvard Health Blog titled, “Autoimmune disease and stress: Is there a link?” may posibilidad daw na magkaroon ng autoimmune disease ang mga taong na-diagnose ng stress-related disorders like post-traumatic stress disorder (PTSD), acute stress disorder (ASD), at marami pang iba, kaysa sa mga wala nito.

What is autoimmune disease? Ito ay isang condition in which our body’s immune system na responsible para malabanan natin ang mga sakit, “misfires” and attacks its own tissues. This triggers inflammation sa iba’t ibang bahagi ng katawan natin. At kahit hindi pa 100% proven na ang stress ay nagdudulot ng iba’t ibang sakit, we can all agree na kapag stressed out tayo, we tend to feel sickly and uncomfortable.

Managing our stress is an everyday fight. Hindi madali lalo’t tao lang tayo. Sabi nga nila, napapagod at nagkakasakit din. One way to deal with it is to be intentional in reminding ourselves that we have a God who cares about us. Sabi ng Awit 56:3, “Kapag ako’y natatakot, O aking Diyos na Dakila; sa iyo ko ilalagak, pag-asa ko at tiwala.” Sinabi naman ng 1 Pedro 5:7, “Ipagkatiwala ninyo sa kanya ang inyong mga alalahanin sa buhay sapagkat siya ay nagmamalasakit sa inyo.”

If stress is making us sick, we can approach God, and He will carry the load for us. Sabi ng Awit 55:22, “Ilagak kay Yahweh iyong suliranin, aalalayan ka’t ipagtatanggol rin; ang taong matuwid, di niya bibiguin.”

Share this encouraging page to family and friends.
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]

LET’S PRAY

Dear Jesus, thank You for reminding me that You care about me. Maraming bagay ang nagdudulot ng stress sa akin pero pinipili ko po ngayon na maniwala sa mga promises Mo. Help me to be vulnerable before You. I cast all my worries and anxieties upon You. Thank You, Lord.

APPLICATION

Nagkakasakit ka na ba dahil sa dami ng mga alalahanin mo? Gusto mo ba ng makakausap? Pray to God at i-release sa Kanya ang lahat ng problema mo.

SHARE THIS MEME

CAN WE PRAY FOR YOU?

8 + 7 =