5

FEBRUARY 2022

Share with family and friends
Narrated by Sonjia Calit & Written by Monica Serreon

Mga kapatid, magalak kayo kapag kayo’y dumaranas ng iba’t ibang uri ng pagsubok. Dapat ninyong malaman na napatatatag ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok. At dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo’y maging ganap at walang pagkukulang.

Santiago 1:2–4

Noong 2004 Olympics sa Athens, Catherine Ibarguen of Colombia suffered a big loss sa High Jump competition. Siya ay natapos sa ika-30th na pwesto matapos ang lahat ng matinding training at hirap niya. Pero hindi nawalan ng pag-asa si Catherine. After eight years, sa 2012 Olympics sa London, sa Triple High Jump competition ay nakakuha siya ng silver medal. Sa gitna ng kanyang pagsikat, patuloy ang matinding pagti-tiyaga ni Catherine. It bore fruit dahil she won the gold medal in Triple Jump at the 2016 Olympics in Rio. She made a mark in history. Lahat ng ito’y dahil hindi siya natinag sa failures at dahil nagpakatatag siya hanggang sa maging successful.

Ang buhay natin ay puno ng paghihirap at pagsubok. Kailangan nating lahat na magpakatatag, to have perseverance. Alam mo ba na ang Greek translation ng salitang perseverance ay “hypomeno?” Ang ibig sabihin nito ay confidence sa katapatan ng Diyos na hindi nagbabago.

Nagkaroon ka ba ng malalang sakit? Nabigo sa ambisyon mo o nawalan ng mahal sa buhay? Puno ka man ng kalungkutan at feeling loser, huwag kang magpatinag, mag-persevere ka. Alam ng Diyos ang lahat ng naiisip at nararamdaman mo pero mas alam Niya na hindi ito ang itinakda Niyang katapusan ng buhay para sa iyo. Nauna nang ipinanalo ni Jesus ang laban sa Calvary nang malampasan Niya ang kamatayan at maibigay sa atin ang kaligtasan. Kung walang trials at walang testings, we won’t know how far our faith in God will take us. Tandaan mong mahal ka ng Diyos at nais Niyang magwagi ka hanggang sa dulo. Never give up.

Share this encouraging page to family and friends.

LET’S PRAY

Dear Jesus, Thank You for the life You gave me. Forgive me for being easily defeated by trials. You know my deepest sorrows and disappointments. Give me wisdom to understand the things that are happening in my life. Salamat dahil sa Iyo ako kukuha ng strength hanggang mapagtagumpayan ko ang lahat ng pagsubok sa aking buhay.

APPLICATION

Ilista ang encouraging Bible verses sa mga sticky notes at ilagay ito sa wall o study table mo. These verses can help inspire you to persevere.

SHARE THIS MEME

CAN WE PRAY FOR YOU?

3 + 12 =