6

FEBRUARY 2022

Share with family and friends
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]
Narrated by Felichi P. Buizon & Written by Felichi Pangilinan Buizon

Tanging sa iyo lamang, Yahweh, ang dakilang karangalan, hindi namin maaangkin, pagkat ito’y iyo lamang; walang kupas iyong pag-ibig, natatanging katapatan.

Awit 115:1

“Grabe si God! Grabe si God!” Ito ang bukambibig ng 2020 Olympic Gold Medalist in weightlifting na si Hidilyn Diaz. Siya rin ang kauna-unahang Pilipino na nakatanggap ng gintong medalya sa history ng Olympics. Hindi siya makapaniwala na record breaker siya. Umaapaw at paulit-ulit ang kanyang pasasalamat. Alam ni Hidilyn na ang pinamalas niyang kakayahan sa weightlifting at lahat nang kinailangan niya para maabot ang tagumpay na ito ay mula sa Panginoon at ang Panginoon ang nararapat pasalamatan at parangalan.

Alam ng Panginoon na ang tagumpay at pag-angkin sa karangalan ay di kakayanin ng marurupok nating puso. Kaya naman sa Bible, paulit-ulit Niyang inuutos to give Him the glory. Madali kasi tayong makalimot at napapahamak tayo ng pride. Katulad na lamang ng isang hari sa Biblia, si Nebuchadnezzar, hari ng Babylon. Naranasan na niya ang kapangyarihan ng tunay na Diyos at minsan na niyang kinilala ang kadakilaan ng Panginoon (Daniel 3:28-29) pero habang patuloy na lumalakas at lumalago ang kanyang kingdom, nakalimutan niya ang Diyos at inangkin niya ang karangalan (Daniel 4:30).

Ang pagpapasalamat at pagpuri sa Diyos ay patunay ng pusong mapagkumbaba. In His way and in His time, pinaparangalan ng Diyos ang pusong mapagkumbaba. Ayaw ni God ng mga mapagmataas o mayabang. Sa katunayan, tinututulan sila ng Diyos at pinababagsak. Alam ba ninyo ang nangyari kay Nebuchadnezzar? Inalis ng Diyos ang kanyang kaharian at siya ay pinagtabuyan na parang hayop mula sa kanyang palasyo. Nabaliw siya at namuhay sa wilderness kung saan humaba ang kanyang buhok, pati kanyang mga kuko at kumain pa siya ng damo! He stayed this way for seven years. May nakapagsabi na Nebuchadnezzar fell from grace to grass (Daniel 4:33).

Tuwing tayo ay nakakaranas ng tagumpay o nakakatanggap ng blessing, inaangkin ba natin ang papuri? O nakikihati ba tayo? All glory and honor and praise belong to our God. All. Kapag inangkin natin ang hindi atin, para na rin itong pagnanakaw. Let us learn to give God the glory and give credit where it is due. Tell Him, “Tanging sa Inyo lamang, Yahweh, ang dakilang karangalan.” Grabe talaga si God!

Share this encouraging page to family and friends.
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]

LET’S PRAY

Patawarin Ninyo ako, Panginoon sa mga oras na ako’y nakakalimot and I grab the glory from You. Turuan Ninyo akong maging mapagkumbaba. Kayo — at hindi ako — ang tunay na bida. Amen.

APPLICATION

Read Daniel chapters 3 and 4 at alamin kung paano nagbago si Haring Nebuchadnezzar. Sumulat ng sariling panalangin ng papuri at pasasalamat sa Dakilang Diyos!

SHARE THIS MEME

CAN WE PRAY FOR YOU?

4 + 7 =