29

OCTOBER 2021

Share with family and friends
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]
Narrated by Erick Totanes & Written by Honeylet Venisse A. Velves

At sinabi niya sa kanilang lahat, “Mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman; sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa dami ng kanyang kayamanan.”

Lucas 12:15

May-ari ng isang sari-sari store si Marie at napansin niya na palaging bumibili sa kanya ang magkaibigang Llyon at Elia ng maraming lollipop bago sila pumasok sa school. Pagkatapos ng isang taon, napansin niyang may sira na ang mga ngipin ni Llyon pero maganda pa rin ang tubo ng mga ngipin ni Elia. Nalaman ni Marie na kinakain ni Llyon lahat ng lollipop na binibili niya, samantalang ipinamimigay naman ni Elia ang mga lollipop sa mga kaklase niya.

Ang kasakiman, tulad ng nangyari kay Llyon, ay nagdudulot ng kasiraan sa sarili. Anumang labis, tulad ng sobrang pagkahilig sa matamis, o paghahangad ng sobra-sobra for selfish reasons, ay delikado. Pero don’t get me wrong, walang masama sa pagyaman. Siyempre, gusto ni God ng abundant life para sa ating mga anak Niya. Promise Niya iyan (Juan 10:10).

We can enjoy things, but we can enjoy them much more by sharing them with others. Maiingatan natin ang sarili natin mula sa kasakiman kung magbabahagi tayo sa iba. Gaya ni Elia, let’s share our blessings. Our possessions and wealth are entrusted to us, so that we can be an instrument to help our fellow. Let’s always be reminded that we are blessed by God to be a blessing to others.

Share this encouraging page to family and friends.
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]

LET’S PRAY

Lord, I confess that, at times, hindi ako nagshe-share. Thank You for reminding me that everything I have is Yours at gusto Ninyong maging good steward ako of all the things You’ve entrusted to me. Tulungan Ninyo akong maging generous and not greedy. In Jesus’ name, Amen.

APPLICATION

Ask God to lead you to a person who needs help today. Bless that person with what you have, or help in any way you can. God wants you to be an extension of His hand toward this person.

SHARE THIS MEME

CAN WE PRAY FOR YOU?

7 + 9 =