30

OCTOBER 2021

Share with family and friends
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]
Narrated by Felichi Pangilinan-Buizon & Written by Felichi Pangilinan-Buizon

Yaong aking tinatawag, ang Diyos na Kataas-taasan, ang Diyos na nagbibigay ng lahat kong kailangan.

Mga Awit 57:2

Second floor. Sa mga naninirahan sa flood-prone areas, tuwing tag-ulan, isang malaking advantage ang magkaroon ng second floor. Sa oras ng kalamidad, ang ikalawang palapag ay nagsisilbing refuge. Dito sa second floor, nailalayo ng mga residente sa panganib ang kanilang mga sarili, mga kamag-anak, minsan, pati mga kapitbahay, at ang kanilang mga ari-arian.

Sa buhay, minsan hindi physical na baha ang nagthe-threaten sa atin. May mga panahong tila binabaha tayo ng iba’t ibang problema. May mga hamong pisikal, financial, emotional, at kung ano-ano pang “al.” Figuratively speaking, hindi sapat ang ikalawang palapag para ingatan tayo mula sa mataas na tubig. Kaya mapipilitan kang umakyat sa bubong! Paano tayo maliligtas sa matinding agos ng pagsubok? Makakatulong ba ang mag-panic, ang matakot, o lumapit sa iba for help and assurance?

Ayon sa sumulat ng Mga Awit 57:2, sa oras ng pangangailangan, ang Panginoon ang ating tawagan. Higit pa Siya sa second floor. Siya ang Diyos na Kataas-taasan. Unang-una, wala ng tataas pa sa Kanya dahil walang mas makapangyarihan sa Kanya. Pangalawa, walang mas marunong pa sa Kanya. Hindi lang Niya lubusang nababatid ang lahat ng nangyayari sa atin, at ang laman ng ating puso—alam din Niya ang nagaganap sa buong kalawakan! Limited ang knowledge natin, at madalas, sa laki ng problemang kaharap, wala na tayong ibang makita. Pero iba ang view ni Lord from where He is. The Lord sees what’s behind, beside, above, and ahead of us, maging ang mga matitinding pinagdadaanan natin. Panahon lang para i-exercise natin ang ating faith muscles at manalig hindi sa ating sarili kundi sa Kataas-taasang Diyos.

Share this encouraging page to family and friends.
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]

LET’S PRAY

Lord, napapaluhod ako sa dami ng pasanin. Sa Inyo ako tumitingala at tumatawag, O Kataas-taasang Diyos. Nananalig ako na Kayo ang tumutulong sa akin at sa Inyong oras at paraan, mapagtatagumpayan ko ang mga challenge na ito. Amen.

APPLICATION

Tuwing matatakot o magpa-panic ka dahil sa problema, basahin mo agad ang Mga Awit 93:3-4. Magtiwala ka na kahit malakas ang agos ng problema, higit sa mga ito ang Diyos na Kataas-taasan at ililigtas ka Niya.

SHARE THIS MEME

CAN WE PRAY FOR YOU?

15 + 8 =