12

FEBRUARY 2022

Pandemic Cabin Fever

by | 202202, Devotionals, Salvation, Security

Share with family and friends
Narrated by Sonjia Calit & Written by Monica Serreon

Ako’y sasaiyo, huwag kang matakot, ako ang iyong Diyos, hindi ka dapat mangamba. Palalakasin kita at tutulungan, iingatan at ililigtas.

Isaias 41:10

Madalas ka bang irritable, restless, at malungkot lately? Napapansin mo ring meron kang di-maipaliwanag na demotivation and pagod? Maaring nae-experience mo na ang tinatawag na “cabin fever.” Ito ay mga psychological symptoms na nangyayari sa mga taong hindi makalabas ng bahay at nawawalan ng social interaction sa mundo. Dahil sa pandemic, tayong lahat ay na-expose sa napakaraming threats. Andyan ang nakakahawa at nakamamatay na virus, financial struggles, at pagkawala ng interaction sa ating support system tulad ng ating mga kaibigan, kamag-anak, at churchmates.

Para naman sa iba, ang pananatili sa bahay ay tila isang nightmare dahil palagi na silang magkasama ng kanilang abuser. Napakahirap mawalan ng escape, outlet at safe place lalo na’t kung ito ay nakukuha natin mula sa labas — sa ibang tao at mga hobbies.

Kung isolation ang pag-uusapan, makaka-relate si Prophet Elijah. Nagpakalayo-layo noon si Elijah simula nang malaman niyang ipapapatay siya ni Jezebel dahil sa naganap na showdown nilang mga propeta. Ang napakatapang na propeta ng Diyos ay nanghina at nilamon ng lungkot at takot to the point na nagmakaawa sya sa Diyos na hayaan na lang syang mamatay. Nevertheless, God still helped Elijah. Isang anghel ang gumising sa kanya at nagpakain sa kanya kaya’t nanumbalik ang kanyang lakas. Pagkatapos ay nakausap niya ang makapangyarihang Diyos sa Mount Sinai (1 Mga Hari 19:7–8).

Itinuro ng pandemya how much we need to have a sense of control. Pero ang totoo, walang tayong assurance kung hanggang kailan tayo mananatiling ganito. Hindi natin hawak ang future at ating buhay. Pero ang Diyos alam Niya, at hawak Niya ang lahat sa Kanyang mga kamay.

God knows what is happening in our lives and to the whole universe. Alam Niya na darating ang mga sitwasyong magpapahina sa atin. Kahit gaano pa tayo ka-isolated, kasama natin ang Diyos. Siya ang ating tagapag-alalay at tagapagpalakas. Nothing — not even a pandemic — can change that.

Share this encouraging page to family and friends.

LET’S PRAY

Lord, buksan Ninyo ang aking mga mata sa katotohanan. Huwag Ninyong hayaang matalo ako ng mga worries and fears ko. Mas makapangyarihan kayo sa pandemic. Kayo lamang ang paghuhugutan namin ng lakas. Humihingi po ako ng lakas at kalinawan ng kaisipan. In Jesus’ name, Amen.

APPLICATION

Kabisaduhin at isapuso ang Isaias 41:10. Makakatulong ito sa iyo sa mga panahong nalulungkot o natatakot ka.

SHARE THIS MEME

CAN WE PRAY FOR YOU?

3 + 14 =