13

FEBRUARY 2022

Nakararanas Ka ba ng Depression?

by | 202202, Devotionals, Salvation, Security

Share with family and friends
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]
Narrated by Lara Quigaman & Written by Jeaneth DP Panti

… mag-isang pumunta sa ilang. Pagkatapos ng maghapong paglalakad ay naupo siya sa lilim ng isang puno at nanalangin nang ganito: “Yahweh, kunin na po ninyo ako. Ako po’y hirap na hirap na. Mabuti pa pong mamatay na ako.” Pagkatapos, nahiga siya at nakatulog. Ngunit dumating ang isang anghel, kinalabit siya nito at ang sabi, “Gising na at kumain ka!”

1 Mga Hari 19:4-5

Hindi na bago ang depression. Alam mo ba na ilan sa Bible characters ay nakaranas din ng depression? Isa na dito ay si Elijah. God performed many miracles through the prophet Elijah when he prayed — sending rain after many years of drought and bringing fire down from the sky. But when Jezebel threatened to kill him, Elijah got depressed. As a way of escape, he ran to the wilderness. Physically tired and emotionally drained, he was even suicidal at one point.

Kung ikaw ay nakararanas ng depression, let Elijah’s story remind you that depression happens to the best of us, and it is possible to overcome it. Thankfully, his experience teaches us how we can deal with depression. Here are three truths to remember:

1: Self-care is important. Gaya ni Elijah, may panahon na tila overwhelming ang kalungkutan o napakahirap bumangon at harapin ang panibagong araw. Ngunit lalo lamang na-trigger ang depression ni Elijah noong siya ay physically and emotionally depleted. Kaya naman pinatulog at pinakain siya ng Diyos. Yes, God’s solution to Elijah’s depression came in the form of rest and refreshment!

2: Hindi ka nag-iisa. Sabi sa 1 Mga Hari 19:4, mag-isang pumunta sa ilang si Elijah. Pumasok rin siya sa isang kweba to isolate himself from others. Isolating yourself from your family and friends can only worsen your feelings of helplessness and depression. Get out of your cave! Go to church, makipag-fellowship sa iba, and consider seeking professional help.

3: God can and will help you overcome depression. You may have a million questions right now about God, life, or your purpose pero hindi nagbabago ang katotohanang mahal ka ng Diyos. God saved Elijah from depression, and He can do the same for you. Manalangin at magtiwala na ikaw ay Kanyang katatagpuin saan ka man naroroon.

Share this encouraging page to family and friends.
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]

LET’S PRAY

Jesus, I may not understand what I feel but I ask that You free me from this depression. Take over my mind, body, and soul for I fully belong to You. Tinatanggap ko po ang kagalingan at kapayapaan na handog Mo.

APPLICATION

Name three people in your life whom you can talk to about your depression. Call or meet with them. Tell them about what you are going through and be ready to accept their help and encouragement.

SHARE THIS MEME

CAN WE PRAY FOR YOU?

3 + 8 =