11

FEBRUARY 2022

Say No to FO (Friendship Over)

by | 202202, Devotionals, Salvation, Security

Share with family and friends
Narrated by Lara Quigaman & Written by PMV Clapano

Kaya’t pagsikapan nating gawin ang mga bagay na makakapagdulot ng kapayapaan at makakapagpatibay ng pananampalataya ng isa’t isa.

Mga Taga-Roma 14:19

In Sales and Marketing, may mga salespeople na kung tawagin ay “Farmers.” Sila yung mga taong focused sa pag-develop ng long-term relationships. They nurture and build relationships with prospects and clients. Sila din yung team players na ang goal is to build others up and develop strong customer loyalty.

When it comes to relationships with our partner, family, friends, and others, we can also apply the “farmer mindset” or the mindset of building deep and meaningful relationships. Yung tipong pang-forever. Yung sinasabi nilang through thick and thin. Yung iwas tsismis and insecurities.

Jesus is a great example of a relationship builder. Mababasa natin ito sa Bible lalo na sa accounts nina Matthew, Mark, Luke, and John kung saan tinawag ni Jesus ang Kanyang unang disciples. Jesus nurtured His relationship with His disciples by spending time with them, eating with them, teaching them the Word of God, by performing miracles before them, by rebuking and correcting them, and by praying for them. The goal of Jesus’ relationship is to transform, encourage, empower, and build us up so we can also do the same para sa ibang tao.

Jesus promised His presence to be with us forever sa Juan 14:15–18, “Dadalangin ako sa Ama, upang kayo’y bigyan niya ng isa pang Tagapagtanggol na magiging kasama ninyo magpakailanman … Hindi ko kayo iiwang nangungulila; babalik ako sa inyo.” Proof na hindi kailanman nang-iwan o mang-iiwan si Jesus sa ere. Our relationship with Him is forever.

May we continue to build deep and meaningful relationships.

Share this encouraging page to family and friends.

LET’S PRAY

Dear Jesus, thank You for encouraging me na may forever ang relationships through You. Help me to build deep and meaningful relationships with others. Help me to follow Your example when it comes to choosing peace and building others up. Thank You, Lord.

APPLICATION

May kaibigan ka na ba na malapit mo i-friendship over or kapamilya o karelasyon na malapit mo ng sukuan? You can pray for your relationship with him/her/them. Ask for God’s divine intervention.

SHARE THIS MEME

CAN WE PRAY FOR YOU?

12 + 4 =