29

APRIL 2021

Petsa de Piligro

by | 202104, Devotionals, Faith, Trusting God

Share with family and friends
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]
"
Narrated by Ivy Catucod & Written by Clarissa Estuar-Navarro

At buhat sa hindi mauubos na kayamanan ng Diyos, ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Cristo Jesus.

Mga Taga-Filipos 4:19

Pa-taxi taxi ka pa noong bagong suweldo ka. Ang lunch mo, two-piece chicken plus extra rice. Pero ngayon, balik ka sa pagpila sa MRT, bitbit ang baon mong kanin at leftovers galing sa bahay. Tapos may dadaan na may dalang takeout, at mapapaisip ka: Ako iyon two weeks ago. Teka, kailan lang iyon, ha. Bakit parang ang tagal na?

Para sa karamihan, ang natatanggap na suweldo is never enough. Parang dumadaan lang kasi sa mga kamay mo ang pera dahil sa dami ng bayarin na kailangang harapin. Sa bibihirang pagkakataong may natira naman, iniisip mo pa lang na iti-treat mo ang sarili mo dahil “deserve mo ‘to!”, saka naman darating ang unexpected na gastos kaya sorry ka na lang. Worse, may pagkakataong kahit ano ang gawin mo, hindi talaga magkasya kung ano ang meron sa wallet mo.

Nakakapagod kung ganito lagi week after week, month after month, year after year. At paano kung hindi ka ma-promote o makahanap ng mas magandang trabaho? Forever mo na lang bang magiging kasama ang kakapusan?

Kapag tiningnan natin ang salita ng Diyos, malalaman nating hindi natin kailangang mag-alala. Tulad ng sinulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Filipos, ibibigay ng Diyos ang lahat ng ating mga kailangan.

 

Hindi “yung ibang kailangan natin.”

 

Lahat.

 

At kahit pa lahat ng tao sa mundo ay sabay-sabay na humingi sa Diyos, hindi pa rin tayo dapat mag-alala dahil hindi Siya nauubusan ng pantustos sa ating pangangailangan. Tutugunin ng Diyos ang pangangailangan ng mga tumatawag sa Kanya sa pamamagitan ng Kanyang Anak na si Jesus. Kaya kay Jesus, hindi ka mamemeligro.

Share this encouraging page to family and friends.
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]

LET’S PRAY

Lord, salamat dahil nangako Kayong ibibigay Ninyo ang mga pangangailangan ko. Hawak Ninyo ang present at future ko. Hinding-hindi Ninyo ako pababayaan o iiwan.

APPLICATION

Balikan ang isang pagkakataon kung kailan nagkaroon ka ng problemang pinansyal na ipinagdasal mo’t nagkaroon ng solusyon sa tamang panahon. Pasalamatan mo ang Diyos at manalig na kung nagawa Niya ito noon, gagawin Niya ito uli sa bawat pagkakataong kailanganin mo uli ang tulong Niya. 

SHARE THIS MEME

CAN WE PRAY FOR YOU?

1 + 2 =