Petsa de Piligro

Petsa de Piligro


Narrated by Ivy Catucod & Written by Clarissa Estuar-Navarro

Tutugunin ng Diyos ang pangangailangan ng mga tumatawag sa Kanya sa pamamagitan ng Kanyang Anak na si Jesus. Kaya kay Jesus, hindi ka mamemeligro.

Hanapin Kasi ang Dahilan!

Hanapin Kasi ang Dahilan!


Narrated by Byron Sadia & Written by Celeste Endriga-Javier

Kapatid, anuman ang iyong problema, hanapin mo ang dahilan at ihingi mo ng tulong sa mahabagin nating Diyos. Pinalaya na tayo ni Jesus!

Makinig sa Tinig ng Diyos

Makinig sa Tinig ng Diyos


Narrated by Felichi Pangilinan Buizon”

Bago tayo mag-isip ng solusyon at kumilos, gayahin natin si Elias. Maghintay tayo ng revelation mula sa Diyos.

Kasama Natin Ang Diyos

Kasama Natin Ang Diyos


Narrated by Erick Totanes

Magtiwala tayo kay Cristo at manalig sa Kanya. Anuman ang pinagdadaanan natin, hindi tayo mabubuwag at malalampasan natin ang mga ito dahil kasama natin Siya sa gitna ng ating paghihirap at kakulangan.