20

APRIL 2024

Punong-Punong-Puno ng Pag-ibig

by | 202403, Devotionals

Share with family and friends
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]
Narrated by Sonjia Calit & Written by Yna S. Reyes

Dahil siya’y puspos ng pag-ibig, naranasan natin ang masaganang kagandahang-loob ng Diyos.

Juan 1:16

Na-experience mo na bang magmahal sa isang tao nang sobra-sobra? How about ang buhusan ng pagmamahal ng best friend mo, or even ng parents mo? Imagine that kind of love and multiply it a million times. Ganyan ka-unimaginable and incredible ng pag-ibig ni Jesus para sa lahat ng tao. At ganyan ka Niya kamahal! 

Puspos, as in punong-punong-puno to the max ang pag-ibig ni Jesus sa atin. His love for us is overflowing. Apostle John experienced this. That’s why he called himself “the apostle Jesus loved.” At ang pag-ibig ni Jesus ay reflection ng unfailing and immeasurable love and grace ng ating Diyos. Through Jesus Christ, dumating sa mundo ang kagandahang-loob (grace) at katotohanan (truth) ng Diyos (Juan 1:17).

Dahil puspos ng pag-ibig ang Diyos para sa sangkatauhan, He sent His only Son Jesus to the world (Juan 3:16). At dahil si Jesus ay puspos ng pag-ibig para sa atin, He left the glory of heaven and became like one of us (Juan 1:14). Furthermore, He gave His life for us sinners and died on the cross for our sins. “Walang pag-ibig na hihigit pa kaysa pag-ibig ng isang taong nag-aalay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan” (Juan 15:13). 

Dear friend, never ever doubt God’s love for you. He sent His one and only Son to prove it. Instead of doubting, tanggapin mong buong-buo ang pag-ibig Niya. Believe in Jesus and receive Him into your life, and you will become a child of God, just as He promised (Juan 1:12).

Share this encouraging page to family and friends.
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]

LET’S PRAY

Dear Jesus, forgive me for the many times I doubted Your love. And for those times I rejected Your love outright. Binubuksan ko po ngayon sa Inyo ang aking puso. Tinatanggap ko ang Iyong puspos na pag-ibig para sa akin. Teach me to love You and to live for You. Amen.

APPLICATION

Write a love letter to Jesus. Pasalamatan mo Siya for His incredible love for you. And then, sing to Him your favorite love song.

SHARE THIS QUOTE

CAN WE PRAY FOR YOU?

13 + 2 =