2

SEPTEMBER 2021

Share with family and friends
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]
Narrated by Precious Lara Quigaman-Alcaraz & Written by M.C. Navarro
“Ang matuwid kong lingkod ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya, ngunit kung siya’y tatalikod, hindi ko siya kalulugdan.”

Mga Hebreo 10:38

Nakapag-wish ka na ba na sana, magkaroon ka ng chance na interviewhin si God? We all have them—mga tanong na si Lord lang ang makakasagot. Tulad ng: Bakit hindi exempted ang mabubuting tao sa sakuna at unos? Bakit minsan, mukhang ang masasama pa ang namamayagpag? Bakit napakaraming suffering sa mundo?

Nagkaroon ang Propetang Habakuk ng chance na gawin ito. Laganap ang kasamaan at karahasan sa kanyang bayan, kaya tinanong niya sa Panginoon kung hanggang kailan siya hihingi ng tulong bago siya pakinggan (Habakuk 1:2). Lalo siyang nagimbal dahil may nakaamba pa palang pagsalakay ng Babilonia. Nangyayari ang mga ito sa mga Israelita dahil sa kanilang sinful lifestyle, disobedience, at pagsamba sa diyos-diyosan na nagtagal ng maraming henerasyon. Hindi matanggap ni Habakuk na pati ang mga tapat kay Lord ay nadadamay sa karahasan. Naitanong niya tuloy: Bakit ang banal na Diyos ay hindi kumikibo habang pinupuksa ng mga masasama ang mga mabubuti?

Ito ang reassurance na nakuha niya galing sa Panginoon: “Ang hambog ay mabibigo sa kanyang pagmamataas, ngunit ang matuwid ay mabubuhay sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya” (Habakuk 2:4). Eventually, nangyari ang ipinangako ng Diyos kay Habakuk—bumagsak ang Babylon, ngunit nagpatuloy ang existence ng Israel, ang Kanyang chosen people.

Ang paghimok ng Panginoon to live by faith ay inulit ng sumulat sa mga Hebreo: “Ang matuwid kong lingkod ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya.” Binigyan diin din ito sa Hebreo 11:6 kung saan nakasaad that without faith, we cannot please the Lord. This shows kung gaano kaimportante ang pananalig.

Anuman ang “bundok” na kinahaharap mo ngayon—be it the seemingly insurmountable problem of financial insecurity, sickness, or a serious injustice, keep your faith in God. Know that the Lord is there with you. Tutugunin Niya ang mga tanong at hinaing mo, and His goodness will triumph in the end.

Share this encouraging page to family and friends.
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]

LET’S PRAY

Lord, patuloy Niyong palakasin ang faith ko hanggang masabi kong ang pananampalataya ko ay tulad na ng inilalarawan sa Hebreo 11:1—na nagtitiwala na mangyayari ang inaasahan at may katiyakan sa mga bagay na hindi nakikita.

APPLICATION

Balikan ang Top 3 prayer requests mo na nasa iyong Prayer List. By faith, i-claim na sasagutin ni Lord ang bawat concern mo.

SHARE THIS MEME

CAN WE PRAY FOR YOU?

15 + 7 =