19

DECEMBER 2021

Share with family and friends
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]
Narrated by Alex Tinsay & Written by Jeaneth DP Panti

Si Yahweh ang lakas ko at kalasag, tiwala ko’y sa kanya nakalagak. Tinutulungan niya ako at pinasasaya, sa awiti’y pinasasalamatan ko siya.

Mga Awit 28:7

Mataas ang tingin natin sa mga taong strong. Mas angat ang matatag; kapag ipinakita mong nahihirapan ka, mahina at talunan ka. Gusto nating maging strong. Katunayan, iniisip nating “sana all,” strong. Pero kaakibat ng trait na ito ang pressure na hindi ka dapat kakitaan ng kahinaan. Ang impression din ng iba, hindi ka kailanman nangangailangan ng tulong. So people who have always been strong try to keep their problems to themselves and are afraid to voice out their pains.

Sana all, strong. Pero sana all, kayang umamin kapag nahihirapan na at kapag hindi na kaya. Puwede kang umamin na pagod ka na maging strong, na nanghihina ka rin. Puwede kang maging honest sa Panginoon tungkol sa bigat na kinakaharap mo ngayon Don’t hesitate to ask for help dahil tutulungan ka Niya. Ang sabi ng sumulat ng Mga Awit 28:7, “Si Yahweh ang lakas ko at kalasag, tiwala ko’y sa kanya nakalagak. Tinutulungan niya ako at pinasasaya, sa awiti’y pinasasalamatan ko siya.” Ang Diyos na nagmamahal sa atin ang nagbibigay sa atin ng lakas. Siya ang shield natin mula sa kumakalaban sa atin. Sa kabila ng mga kinakaharap natin, kapag tayo’y nagtiwala sa kanya, mararanasan natin ang tulong Niya at pagbuhos ng kalakasang nanggagaling sa Kanya. Sana all, strong? Hindi imposible, kung magtitiwala tayo sa Kanya. Halika, manalangin tayo.

Share this encouraging page to family and friends.
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]

LET’S PRAY

Panginoon, salamat dahil nakikita Ninyo ang mga pinagdadaanan ko. Isinusuko ko po ang lahat sa Inyo, at nananalig ako na Kayo ang lakas at kalasag ko. Salamat na tinutulungan Ninyo ako at pinapasaya. Thank You also for surrounding me with people who can help me. Amen.

APPLICATION

Kasabay ng palagiang pagdarasal, subukan mong lumapit sa taong maaari mong pagkatiwalaan at i-open up sa kanya ang iyong mga hinaing at nararamdaman. Maaari mo ring i-click ang icon na “Chat with Us” para maka-chat nang live ang ating prayer counselor.

SHARE THIS MEME

CAN WE PRAY FOR YOU?

11 + 8 =