30

MARCH 2022

Saying No to Temptation

by | 202203, Devotionals

Share with family and friends
Narrated by Jamey Santiago-Manual & Written by Thelma A. Alngog

Ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama. Ang lahat ng nasa sanlibutan, ang masasamang nasa ng laman, ang nasa ng mga mata, at ang pagmamalaki sa mundong ito ay hindi nagmumula sa Ama kundi sa sanlibutan.

1 Juan 2:15b–16

Ready to use your credit card for mid-month 6.6, 7.7, or PayDay online sale? Kinakaya ba ng budget ninyo ang mga tukso ng online shopping? But we are tempted not just with buying things. Kapag nagbinge-watch naman ng mga telenovela o movies na may kahalayan, then we are tempted to lust. Maaaring mapasigaw ka na lang ng, “Hoy, Tukso! Layuan mo na ako!”

The first temptation happened to Eve in the Garden of Eden. She was tempted by Satan to eat the forbidden fruit. Nabuo sa isip niya na mabuti ang maging marunong kaya’t pumitas siya ng bunga at kinain ito (Genesis 3:6–7). Naging very appealing ang fruit to her appetite (desire for her comfort), and it became pleasing to her eyes (desire for food or physical needs). She also thought that eating it will make her as wise as God (pride of life). Kaya ang resulta, kumapit sa tukso si Eve. Nahulog siya sa kasinungalingan ng serpent (Genesis 3:5).

Again, the enemy used the same tactic in tempting Jesus in the wilderness (Matthew 4:1–11). He asked Him to turn the stones into bread, challenged Him to throw Himself down para ma-save ng angels, and offered Him the kingdoms of the world in exchange for His worship. Ang mga ito ay nag-appeal sa lust of the flesh, lust of the eyes, at pride of life. Mabuti na lang that Jesus was able to resist Satan as He used the word of God to counter his temptations.

How about you? Paano mo nilalaban ang temptation na mahulog sa drunkenness, gluttony, sexual immorality, idolatry, love for money, or materialism? Remember that no temptation is irresistible. It is possible to resist it with the power of God.

Share this encouraging page to family and friends.

LET’S PRAY

Lord, we recognize that apart from You, we can do nothing. It is impossible for us to resist the devil without Your power. By Your mercy and power, ipakita Ninyo sa amin how we can say no to temptations. In Jesus’ name, Amen.

APPLICATION

Remember that temptation is not constant but it will return in full strength when you are weak. Learn how to overcome the power of temptation. Read and study the word of God daily, obey Him, and resist the enemy in the powerful name of Jesus.

SHARE THIS MEME

CAN WE PRAY FOR YOU?

15 + 14 =