6

JANUARY 2022

Share with family and friends
Narrated by Sonjia Calit & Written by Excel Dyquiangco

Pumunta si Jesus sa bahay ni Pedro at nakita niya roon ang biyenan nito na nakaratay at nilalagnat. Hinawakan ni Jesus ang kamay ng babae at ito’y gumaling agad, bumangon at nagsimulang maglingkod sa kanya. Nang gabing iyon, dinala kay Jesus ang maraming sinasapian ng mga demonyo. Sa isang salita lamang ay pinalayas niya ang masasamang espiritu at pinagaling ang lahat ng may karamdaman. Sa gayon, natupad ang sinabi ni Propeta Isaias, “Inalis niya ang ating mga kahinaan, pinagaling ang ating mga karamdaman.”

Mateo 8:14-17

Noong 2020, dahil sa pandemyang dulot ng COVID-19, umabot sa higit na 200 milyon ang dinapuan nito sa buong mundo. Sa bansa naman natin, sa tala ng Department of Health, more than 1.3 Million na ang nagkakasakit. Sa bilang na ito, more than 22,000 have already died. At tumataas pa.

While we couldn’t see the end of this pandemic while it was happening, there is One who sees and knows everything — si Jesus. Not only that, He knows our struggles with our bodies; He knows when we are sick.

Do you feel hopeless, seeing sickness and death happen to many people right now? Do you feel frustrated, angry, and discouraged? But in spite of what is happening around us, know this: Jesus heals. Oo, maaaring matagal bago magamot ang inyong mahal sa buhay, maaaring nagastos na ninyo ang lahat ng pera ninyo sa paggamot pero hindi pa din magaling ang maysakit, pero patuloy kang maniwala. Sabi nga ni Jesus sa John 16:33, “I have told you these things, so that in me you may have peace. In this world you will have trouble. But take heart! I have overcome the world.”

Yes, trouble is expected, which includes sickness, while we are living in this world. But let us not be discouraged. Nasa kamay na ni Jesus ang buong mundo.

Share this encouraging page to family and friends.

LET’S PRAY

Panginoong Jesus, for the past years, ang daming nagkakasakit. Hinihiling ko na gamutin at pagalingin Mo sila. Naniniwala ako na Ikaw lang ang makakagamot sa kanila. Ibalik Mo ang kanilang lakas, Panginoon, na nawa’y maging masigla sila ulit. Tulungan Mo rin sila sa aspetong pinansyal, at bigyan Mo sila ng provision, lalo na para sa gastusin sa ospital. Para sa kanilang mga relatives at kamag-anak, i-encourage Mo sila. I-assure Mo sila na tanging Ikaw lamang ang makakapagpagaling sa kanilang mahal sa buhay. Thank You, because You are our Great Healer.

APPLICATION

 Do you have family members, relatives, or friends inflicted with COVID, or any other diseases? Why don’t you call them, and ask that you pray for them?

SHARE THIS MEME

CAN WE PRAY FOR YOU?

1 + 14 =