21

NOVEMBER 2021

Share with family and friends
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]
Narrated by Felichi Pangilinan-Buizon & Written by Felichi Pangilinan-Buizon

Mga kababayan, sa lahat ng oras magtiwala sa Diyos; sa kanya ilagak ang inyong pasaning ngayo’y dinaranas; siya ang kublihang may dulot na lunas. Mga Awit 62:8

Kapag kumukuha tayo ng ATM card sa bangko, pinapaalala ng bangko sa atin na kailangan nating mag-encode ng bagong PIN dahil may default number ang mga card na ‘yan. Sa iba 1-2-3-4, o kaya 0-1-2-3-4-5. Kailangang palitan ang default PIN mula sa bangko ng bagong PIN para sa seguridad ng ATM user.

May similarity ito pagdating sa pagtitiwala. Kadalasan, ang default natin ay ang magtiwala sa sarili nating kakayahan o kayamanan. O nagtitiwala tayo sa kapamilya, kaibigan, o kamag-anak. Sila ang mga inaakala nating subok na, at dati na nating naaasahan at tumutugon sa oras ng ating pangangailangan. Pero may oras na humahantong sa kabiguan ang ating pagtitiwala sa ating sarili at sa ibang tao. Marupok kasi ang tao, hindi perfect. Natural lang na minsan, lalo na kung gipit din sila, hindi nila masuklian ang tiwala natin nang buong-buo. Para sa ating seguridad, kailangan nating ibahin ang ating default.

Ayon sa Mga Awit 62:8, ang nararapat na default natin pagdating sa pagtitiwalaan ay ang Panginoon. Walang oras na hindi tayo makakaasa sa Kanya. Sa lahat ng oras, maliit man o malaki ang ating alalahanin, magtiwala tayo sa Diyos. Sabi nga sa Mga Kawikaan 3:5, “Kay Yahweh ka magtiwala, buong puso at lubusan, at huwag kang mananangan sa sariling karunungan.” Siya lang kasi ang perfect. Perfect ang kaalaman tungkol sa iyong concern. Perfect ang kaunawaan sa iyong pinagdadaanan kahit panay iyak ka lamang at wala nang masabi. Sa kanya natin ilagak ang pasaning ating dinadala. Kahit gaano kabigat ng iyong pasanin, kahit ilan pa iyan, mabibitbit iyan ng ating Makapangyarihang Diyos.

Kapag hindi mo pinalitan ang default PIN ng iyong bagong ATM card, may risk na magamit ito ng iba at maubos ang pondo mo sa bangko! Kaya may katwiran ang patakaran na palitan ang PIN. Ganoon din, may katwiran din na si Lord ang gawin nating default pagdating sa pagtitiwalaan. Kapag sa lahat ng oras sa Kanya tayo nagtiwala, may protection tayo sa kawalan ng pasensya, kapabayaan, panlilinlang, o pagwawalang-bahala ng iba. Makakaasa tayo na hindi gagawin ni Lord sa atin ang mga iyan dahil Siya ang matatakbuhan natin na tiyak na may dalang lunas!

Share this encouraging page to family and friends.
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]

LET’S PRAY

Panginoon, hindi sa lahat ng oras natural sa akin ang magtiwala sa Inyo. Naunawaan Ninyo na mahina ako kaya may pagkakataong umasa ako sa sarili ko o sa iba. Salamat na pinatawad na Ninyo ako kaya tulungan Ninyo akong magtiwala at maglagak ng aking mga pasanin sa Inyong paanan. Bigyan Ninyo ako ng karunungan kung paano mapagtatagumpayan ang mga pasaning ito. Amen.

APPLICATION

May pasanin ka bang dinaranas? Unahin mo ang paglagak ng iyong pasanin sa Diyos bago ka humingi ng payo o tulong sa iba.

SHARE THIS MEME

CAN WE PRAY FOR YOU?

3 + 9 =