21

MARCH 2024

Susunod Ka Ba Kung Wala Kang Tiwala?

by | 202403, Devotionals

Share with family and friends
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]
Narrated by Camilla Kim-Galvez & Written by Prexy Calvario

Nang subukin ng Diyos si Abraham, pananampalataya din ang nag-udyok sa kanya na ialay si Isaac bilang handog sa Diyos. Buong puso niyang inihandog ang kaisa-isa niyang anak, gayong ipinangako sa kanya ng Diyos na kay Isaac magmumula ang magiging lahi niya.

Mga Hebreo 11:17–18

Imagine this scenario: Matagal mong hinintay ang isang bagay na pinakagusto mo sa buhay. O kaya naman, ang tao na pinakamamahal mo. Nasa iyo na pero isang araw ay pinapa-surrender sa iyo ng nagbigay. Anong gagawin mo?

Meet Abraham who faced this scenario. Kahit wala siyang idea kung anong naghihintay sa kanya, pumunta siya sa Canaan sa utos ng Diyos.

Here is the backstory: God promised a son to Abraham, the fulfillment of which will enable him to become the Father of all nations. Sa takdang panahon, dumating nga si Isaac nang maipanganak siya ni Sarah. Subalit matapos ang ilang taon, tinawag ni God si Abraham para i-alay si Isaac sa Mount Moriah.

Tama nga kaya ng intindi si Abraham? I-sacrifice si Isaac na pinangako ni God sa kanya? Si Isaac na pagmumulan ng many nations, isa-sacrifice niya? Kung ikaw si Abraham, susunod ka ba kung wala kang tiwala kay God? 

In the Bible, obedience is based on faith. And faith is based on who God is and believing on who He is. Hindi ito blind obedience kundi pananampalataya at pagtitiwala kay God kung sino Siya. Kung kilala mo si God na good, loving, holy, in control at mahal ka, makukuha mo pa kayang maging pasaway sa Kanya? Abraham believed God, and it was credited to him as righteousness. He was even called a friend of God. Kaya naman, walang pag-aalinlangan na sumunod si Abraham. By faith he believed na dahil galing sa Diyos si Isaac, kaya rin ng Diyos na buhayin ang anak niya. Ikaw, will your faith be enough for you to obey God?

Share this encouraging page to family and friends.
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]

LET’S PRAY

Panginoon, tulungan po Ninyo akong makilala Kayo nang lubusan. Allow me to experience who You are in my life and empower me to trust You and obey You because of who You are. In Jesus’ name, I pray. Amen.

APPLICATION

What is God asking you to do or give up for Him? Ask Him to give you the teachable and humble heart to obey Him.

SHARE THIS QUOTE

CAN WE PRAY FOR YOU?

8 + 10 =