17

NOVEMBER 2021

Share with family and friends
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]
Narrated by Joyce Burton-Titular & Written by Deb Bataller

Ngunit ipinasya ni Daniel na hindi niya durungisan ang kanyang sarili sa pamamagitan ng mga pagkain at alak na galing sa hari. Kaya, ipinakiusap niya kay Aspenaz na huwag silang pakainin at painumin ng mga iyon.

Daniel 1:8

Na-experience mo na bang gumawa ng isang bagay na hindi mo naman talaga gustong gawin? Na gumawa ng isang decision na labag sa kalooban mo pero ginawa mo pa rin dahil pinilit ka? We feel pressured, even in the smallest details of our lives. Halimbawa, bumili ka ng damit na ‘di mo naman kailangan dahil niyaya ka ng kabarkada mo. Sumama kang kumain sa isang restaurant na di mo naman gusto dahil pinilit ka ng officemates mo. Marami pang ibang pressures. Worse, ay kapag na-pressure tayo na gumawa ng mali tulad ng pagsisinungaling at pagko-compromise ng ating faith at values for the sake of getting the job done.

Kung isa ito sa struggles mo, makaka-relate ka sa kuwento ni Daniel. Naka-experience rin si Daniel ng matinding pressure mula sa mga taong pinagta-trabahuhan niya. Isa kasi si Daniel sa mga napiling maglingkod kay Haring Nebucadnezar, kasama ng ilan pang piling kalalakihan. At kasama sa utos ng hari ay pakainin sila ng masasarap na pagkain at painumin ng alak.  Very tempting, ‘di ba?

Pero alam ni Daniel na may mga uri ng pagkaing ipinagbabawal ang Diyos (Levitico 11:4-20). Maaaring hindi rin ito kinain nina Daniel dahil ang mga ito ay inalay sa mga diyos-diyosan. Kung kakainin ito ni Daniel ay para na rin niyang dinungisan ang kanyang sarili. Alam ni Daniel ang utos ng Diyos at hindi siya natakot na sabihin sa mga namumuno ang kanyang paniniwala sa maayos na paraan. Daniel took a stand bago pa man dumating ang pressure. “Ngunit ipinasya ni Daniel na hindi niya durungisan ang kanyang sarili…” (Daniel 1:8).

At ganoon din si Jesus. Natanggihan ni Jesus ang tempting offers at pressure ni Satan noong Siya ay nasa desert dahil alam Niya ang Salita ng Diyos (Matthew 4). Sinabi naman ni Apostle Paul na ang nagpatibay sa kanya ay ang pakikiisa niya kay Cristo (2 Corinto 1:21). As we grow in the grace and knowledge of our Lord Jesus Christ, patatatagin tayo ng Diyos. He will enable us to make a stand.

Share this encouraging page to family and friends.
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]

LET’S PRAY

Lord, tulungan Ninyo akong magkaroon ng strong resolve to stand for what is right, despite the pressures around me. Help me to choose what is right. In Jesus’ name, Amen.

APPLICATION

Establish the habit of reading the Word of God. This will help you make the right decisions and discern kung ano ang kalooban ng Diyos.

SHARE THIS MEME

CAN WE PRAY FOR YOU?

15 + 13 =