15

AUGUST 2023

Tawanan Mo ang Problema

by | 202308, Devotionals

Share with family and friends
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]
Narrated by Precious Lara Quigaman-Alcaraz & Written by Lucille Ocampo-Talusan

Welcome sa last part ng ating series na “Pagharap sa Problema.” Samahan ninyo kami sa ating devotion ngayon.

“Kaguluhan at taggutom, iyo lamang tatawanan …”

Job 5:22

“Tawanan mo ang iyong problema!” Parang mas madali itong sabihin kaysa gawin lalo na kung ikaw ay dumadaan sa mabigat na pagsubok o trahedya, gaya ng sinapit ng pamilya ni Marko.

Na-shock ang lahat sa biglang pagkamatay niya sa edad na 22. Two weeks before his death ay nag-post ang kanyang mga magulang ng kanyang graduation picture. Very proud sila dahil nakatapos siya ng engineering at natanggap sa isang malaking computer company. Kaya nagulat ang lahat nang sundan ito ng post that their son passed away. He accidentally slipped while hiking a famous mountain and fell off a cliff in Norway. It’s unimaginable how his parents responded to such horrible news. 

We are reminded of Job na maraming trahedyang sinapit sa buhay. God Himself described him as “the finest man in all the earth, blameless and a man of complete integrity” (Job 1:8) and yet he was stripped of everything ― his ten children were crushed to death, his cattle and all his riches destroyed, and his servants killed. Not only did he lose his wealth, but he also contracted a dreaded disease (Job 1:13–19, 2:7–8.) Sa totoo lang, ayaw nating maging katulad ni Job na nakaranas ng maraming trahedya at paghihirap.

Pero walang exempted sa trials at suffering. Lahat tayo ay dadaan dito. Simple man o matinding paghihirap, ang mahalaga ay kung paano natin haharapin ang mga ito. In the midst of severe sufferings, Job did not curse God. Instead, he worshiped the Lord and praised His name (Job 1:21). Ganito rin ang naging response ng parents ni Marko sa gitna ng kanilang matinding pagdadalamhati. In their sorrow, they worshiped God, acknowledged His sovereignty, and chose to trust in His goodness (Psalm 62:8).

When suffering, trust the Lord because He promised to be with us. God is with us in times of death, loss, sickness, depression, and enemy attacks. It is God who shall see us through our battles in life until we are able to laugh again. It may take time, but the Holy Spirit shall surely fill our lonely hearts with unspeakable joy until we are able to laugh again.

Sana ay napangiti at napatawa namin kayo sa ating series na “Pagharap sa Problema.” Tandaan natin, kapag tayo ay nakay Cristo, hindi tayo nag-iisa. Ang mga pangako Niya ay totoo, at maasahan natin Siya sa panahon ng problema. Samahan ninyo kami uli bukas para sa isa namang pagtunghay sa Salita ng Diyos!

Share this encouraging page to family and friends.
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]

LET’S PRAY

Dear Lord, Kayo lamang po ang nakakaintindi ng pinagdadaanan ko ngayon (sabihin mo sa Kanya ang lahat ng iyong sama ng loob, kalungkutan at frustrations). You are my refuge and strength. Dear Holy Spirit, help me to laugh again. In Jesus’ name, I pray. Amen.

APPLICATION

Think about the challenges na iyong pinagdadaanan. Sa bawat problema, list at least two good things that have come out of it. Let this encourage you and fill you with joy.

SHARE THIS QUOTE

CAN WE PRAY FOR YOU?

12 + 7 =