8

JANUARY 2022

Share with family and friends
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]
Narrated by Lara Quigaman & Written by Alma S. de Guzman

Ang salita ng Diyos ay buháy at mabisa, mas matalas kaysa alinmang tabak na sa magkabila’y may talim. Ito’y tumatagos maging sa kaibuturan ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at buto, at nakakaalam ng mga iniisip at binabalak ng tao.

Mga Hebreo 4:12

Bago pa mauso ang email, pm, viber, at sms, nauna nang namayagpag ang telegrama sa pagpapadala ng mga mensahe. Kung nabuhay ka noong kasikatan nito, marahil alam mo na every word counts. Bawat salita ay may bayad, maiksi man o mahaba. Dito siguro nag-umpisa ang mga “jejemon” text or shortcut messages.

Taong 1873 unang nagkaroon ng telegraph line sa Pilipinas. Naging daan ang telegrama upang maihatid ang mga salitang tumatawid ng milya-milyang distansya. Taong 2013 naman natapos ang era nito.

Mahalaga ang bawat salita sa telegrama, always sent with a sense of urgency. Ito’y maaring maglaman ng good or bad news. Tulad ng bawat mahalagang salita sa telegrama, alam ng Diyos na kailangang maiparating ang Kanyang salita sa ating mga puso. So He made sure that we can read His Word in the Bible.

Niluma man ng panahon ang telegrama, ang salita ng Diyos ay nanatiling buhay at mabisa. Dito Siya nakikipag-usap sa atin. Kapag tayo’y nagpe-pray at gusto nating malaman ang sagot Niya, we can turn to the Bible to hear Him speak. Sabi sa Exodo 3:14 nagpakilala ang Diyos at sinabing “Ako’y si Ako Nga”; sa Juan 14:6 naman sinabi Jesus, “Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay.”

Sa Biblia, nagpakilala Siya bilang Diyos; nagbigay Siya ng mga pangako, babala, paalala, kwento, patotoo, at karunungan na mai-aapply natin sa ating buhay. Ang Kanyang salita ay tumatagos sa ating puso. Gamit ang iilan o maraming salita, sa tulong ng Holy Spirit, kaya Niyang mangusap sa iyo. Ano man ang kalagayan mo ngayon, you can take comfort in what Jesus said in John 16:33, “I have told you these things, so that in me you may have peace. In this world you will have trouble. But take heart! I have overcome the world.”

Makapangyarihan ang Salita ng Diyos. We can only live well if we’ll believe and trust in the Lord Jesus Christ, and if we’ll take wisdom from His Word.

Share this encouraging page to family and friends.
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]

LET’S PRAY

Panginoon, meet me in Your Word. Ipakilala Ninyo ang Inyong sarili at tulungan Ninyo akong mamuhay nang naaayon sa katotohanan ng Inyong salita. Hayaan Ninyong mangusap ang Holy Spirit sa akin para maintindihan ko ang Salita Ninyo. In Jesus’ name, Amen.

APPLICATION

Read one chapter of Proverbs a day. Pray and meditate on God’s word.

SHARE THIS MEME

CAN WE PRAY FOR YOU?

6 + 14 =