27

DECEMBER 2021

The Benefits of Gratitude

by | 202112, Devotionals, Salvation, Security

Share with family and friends
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]
Narrated by Lucille Talusan & Written by Lucille Talusan

Nang mapuna ng isa na siya’y magaling na, nagbalik siyang sumisigaw ng pagpupuri sa Diyos.

Lucas 17:15

Mababasa natin sa Lucas 17:11-19 ang kuwento ng pagpapagaling ni Jesus sa sampung ketongin. Matapos nilang gumaling lahat, isa lang sa kanila ang bumalik at sumigaw ng pagpupuri sa Diyos. Nagpatirapa siya sa paanan ni Jesus at nagpasalamat. Isang Samaritano ang taong ito na kinu-consider na outsider sa Jewish community. Sa kabila nito, nakuha ng Samaritanong nagpasalamat ang attention ni Jesus.  Patunay na mahalaga sa Diyos ang mga papuri, pasasalamat, at pagsamba sa Kanya. Nabibigyan Siya ng kaluwalhatian.

Sa kanyang pagbalik kay Jesus para magpasalamat at sumamba, pina-realize ni Jesus sa dating ketongin na nakatanggap siya ng more blessings mula sa Diyos. Bukod sa kagalingan, na-receive rin niya ang kaligtasan. Sabi ng The Message Bible version, “Then he said to him, ‘Get up. On your way. Your faith has healed and saved you.’”

May mahahalagang benefits ang pagiging grateful. Gratitude attracts the attention of Jesus. Saying the three words “Thank You, Jesus!” also encourages us. It will uplift you as the Holy Spirit opens your mind to God’s goodness. Kaya your mind can shift from negative thoughts to the many things that you can be grateful for. That one grateful leper received the revelation that he was not only healed but he was also saved! He was made whole by Jesus.

Share this encouraging page to family and friends.
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]

LET’S PRAY

Dear Lord, thank You for all the blessings that I have received and continue to receive from You. Help me to stop complaining, and being envious and jealous of my neighbors. Pinagsisisihan ko na po ang pagiging ungrateful. Kaya dear Holy Spirit, please give me a grateful heart. In Jesus’ name, Amen.

APPLICATION

Make it a habit before you sleep to thank the Lord for at least 3 blessings you received during the day. Thank the Lord even for the trials because You know that God can turn them into good. Encourage the people around you by saying that you believe God will see you through these trials.

SHARE THIS MEME

CAN WE PRAY FOR YOU?

3 + 9 =